FA-Kurs - Alltid en kurs anpassad för er 

Inget företag är det andra likt. Därför är alla våra kurser öppna för att anpassas efter er verksamhets unika behov.

Nedan finner du över 150 kurser indelade i 12 branschområden.

Vi är av ID06 ackrediterad kompetensregistrator. 

 

Bygg & Anläggning

Behöver du utökad kunskap inom bygg- och anläggningsområdet så har vi utbildningen för dig. I denna kategori finner du allt från AMA, BAS och kontrollansvarig till projekteringsledning.

ledarskap

Att ha en ledande arbetsroll ställer många krav, inte minst på dig som person. För att leda ett projekt eller en grupp så krävs struktur, planering, strategi samt god självkännedom.  Vi har kursen för dig.  

Juridik

Juridik kan vara lika svårt som det är viktigt. Med en duktig föreläsare som besitter den pedagogiska förmågan så kan ett svårt ämne bli lättbegripligt och du minskar risken för att göra dyra misstag. 

fastighet

Med rätt kunskap så kan du påverka  den kostsamma fastighetsdriften. Lär dig också om lagar och regler samt planering och förhandling för att undvika misstag och öka chanserna till mer gynnsamma affärer. 

UTveckling

Denna kategori ger dig verktyg för att utveckla er arbetsplats med smarta verktyg som både kan åtgärda era utmaningar och hjälpa er nå målen. Lär dig hantera konflikter,om retorik, agila metoder m.fl.

el & energi

Hur man sköter en elanläggning både praktiskt och korrekt efter rådande föreskrifter kan vara utmanande. Kurser byggda på teori och praktik ger dig rätt kunskap om senaste lagar och föreskrifter.

ekonomi & logistik

Här ges du rätt verktyg för att utveckla dig, få förståelse och bli mer effektiv vilket leder till större vinster och mindre misstag. Vi har kurser i ekonomi , logistikplanering, sälj och inköpsförhandling. 

miljö & säkerhet

En säker arbetsplats är tyvärr ingen självklarhet och varje år skadas folk på sin arbetsplats. Olyckorna har på senare tid minskat vilket till del beror på ökad kunskap om säkerhet. Öka din kunskap du med!

vvs

VVS är en kategori som bygger på lika mycket praktik som teori. Föreläsarna i området har gedigen bakgrund i ämnet och besitter en stor pedagogisk förmåga för att göra det svåra lättbegripligt. 

data & it

Här finner du allt från grundläggande kurser i Microsoft Office till ITIL, Microsoft Project och Microsoft Visio. Samtliga kurser följer senaste standarder och utgåvor och anpassas efter era förkunskaper och mål. 

teknik

Vilken teknisk inriktning du än är verksam inom så är nyttan av kunskap och erfarenhet alltid viktig. Vi skräddarsyr den tekniska kursen efter era förkunskaper, mål med kurs och ger er de rätta verktygen för er roll.

Kravkurser - ID06

FA-Kurs är av ID06 ackrediterade att registrera kravutbildningar på ditt ID06-kort. Nedan listar vi  våra ID06 utbildningar som följer branschens krav. Läs mer om ID06 här

FA-Kurs | Rörstrandsgatan 62 | 113 40  Stockholm | 08-501 18 304 | info@fakurs.se
  • Linkedin - Grå Circle
  • Facebook - Grå Circle