FA-Kurs - Alltid en kurs anpassad för Er 

Inget företag är det andra likt. Därför är alla våra kurser öppna för att anpassas efter er verksamhets unika behov.

Nedan finner ni över 150 kurser indelade i 8 branschområden. Klicka på respektive kurs för mer information. 

Vi är av ID06 ackrediterad kompetensregistrator. 

 

Bygg & Teknik

Behöver ni utökad kunskap inom bygg, teknik & anläggning så har vi utbildningen för er.

 

I denna kategori finner ni allt från AMA, BAS och Kontrollansvarig till AutoCAD, Fixeringssvetsning & Ritningsläsning. 

 

Våra kurser kommer öka er kunskap ge er tydlighet gällande rådande lagar & nya tekniker tillämpliga för er verksamhet. 

ledarskap & Retorik

Att ha en ledande arbetsroll ställer många krav, inte minst på dig som person.

 

För att leda ett projekt eller en grupp så krävs struktur, planering, genomtänkta strategier samt god självkännedom och en bra gruppdynamik.   

 

Vi har kurserna som tar er verksamhet till nya nivåer och banar för ett bättre arbetsklimat.   

Juridik & FASTIGHET

Juridik kan, oavsett inriktning, vara lika svårt som det är viktigt.

Med en duktig föreläsare som besitter den pedagogiska förmågan så kan ett svårt ämne bli lättbegripligt och ni minskar risken för att göra dyra misstag.

 

Genom våra juridikkurser kommer ni känna er säkra inför kommande utmaningar. 

arbetsmiljö & Vård

En säker och trygg arbetsplats handlar både om psykiskt välmående och fysisk trygghet.

 

Tyvärr är det ingen självklarhet - den psykiska ohälsan ökar och varje år skadas personer i arbetsför ålder på sin arbetsplats.
 

De fysiska olyckorna har på senare tid minskat vilket bland annat beror på ökad kunskap genom utbildningsinsatser.

 

Organisationsutveckling

Att ständigt utveckla organisationen så att den förblir agil, välmående och består av framgångsrika team som samarbetar på bästa möjliga sätt är optimalt men också en utmaning. 

Stress, konflikter, bristande kommunikation och icke-gemensam samsyn på hur organisationen bäst skall utvecklas är vanliga negativa inslag hos de flesta organisationer oavsett bransch.

Våra kurser ger ökad självmedvetenhet, ökar känslan av att vara ett team och tar Er verksamhet till nya nivåer. 

IT & Ekonomi

De flesta dataprogram är både färskvara och något som, trots att vi arbetar med programmen varje dag, vi ofta tror oss kunna behärska bättre än vi gör. 

 

Genom att tillsammans lära sig exempelvis Excel så kommer ni förstå varandras arbete trots att ni har olika yrkesroller och ni kommer dessutom kunna identifiera och korrigera potentiellt kostsamma fel genom ökad kunskap.

Våra kurser inom IT och ekonomi tar Er verksamhet till effektivare nivåer och ökat ekonomiskt tänk med minskad risk för fel. 

EL & VVS

Varje år uppsöker, enligt elsäkerhetsverket, i snitt 600 personer en akutmottagning med en elrelaterad skada genom förvärvsarbete. Tyvärr förekommer också allt för många dödsfall p.g.a. elarbete på arbetsplatser. 

 

Krav på kunskap inom elsäkerhet ligger till grund för att minska antalet olyckor och dödsfall. Våra elkurser är byggda på teori och praktik och syftar till att göra Er verksamhet säkrare.

 

Våra kurser inom VVS ger Er verksamhet ökad kompetens för en mer lönsam och säker drift.

kravkurser (ID06)

ID06 lanserades år 2006 för att främja säkra arbetsplatser i byggbranschen.  ID06 har användningsområden såsom närvaroregistrering och registrering av utbildningsbevis. 

FA-Kurs är av ID06 ackrediterade att registrera våra kravutbildningar på ditt ID06-kort då FA-Kurs av ID06 är en godkänd kompetensregistrator.

Läs om ID06 2.0 här!

Utbilda Er personal genom oss för en säker och trygg arbetsplats.

Utbildningsområden

Bygg & Teknik

Ledarskap & Retorik

Juridik & Fastighet

Arbetsmiljö & Vård

Organisationsutveckling

IT & Ekonomi

El & VVS

Kravkurser (ID06)

Öppna klassrumskurser

FA-Kurs | Rörstrandsgatan 62 | 113 40  Stockholm | 08-501 18 304 | info@fakurs.se
  • Linkedin - Grå Circle
  • Facebook - Grå Circle
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Google
  • Google