top of page
Prenumerera på vårT
nyhetsbrev
  • LinkedIn
  • Facebook

© 2021 FA-Kurs | Rörstrandsgatan 62

113 40  Stockholm

08-501 18 304 | info@fakurs.se

Tack för din prenumeration!

Vänligen ange en giltig e-postadress

FA-Kurs - Alltid en kurs anpassad för er

Inget företag är det andra likt. Därför är alla våra kurser öppna för att anpassas efter er verksamhets unika behov.

Nedan finner ni över 150 kurser indelade i 8 branschområden. Klicka på respektive kurs för mer information. 

Vi är av ID06 ackrediterad kompetensregistrator.

Vid önskan att boka kursen, se fler datum eller vid andra frågor går det bra att kontakta oss på bokning@fakurs.se eller på telefon 08-501 18 304

FA-Kurs - Alltid en kurs

anpassad för er

Organisations-

utveckling

Att ständigt utveckla organisationen så att den förblir agil, välmående och består av framgångsrika team som samarbetar på bästa möjliga sätt är optimalt men också en utmaning. 

Stress, konflikter, bristande kommunikation och icke-gemensam samsyn på hur organisationen bäst skall utvecklas är vanliga negativa inslag hos de flesta organisationer oavsett bransch. 

Våra kurser ger ökad självmedvetenhet, ökar känslan av att vara ett team och tar Er verksamhet till nya nivåer. 

IT &

Ekonomi

De flesta dataprogram är både färskvara och något som, trots att vi arbetar med programmen varje dag, vi ofta tror oss kunna behärska bättre än vi gör. 

 

Genom att tillsammans lära sig exempelvis Excel så kommer ni förstå varandras arbete trots att ni har olika yrkesroller och ni kommer dessutom kunna identifiera och korrigera potentiellt kostsamma fel genom ökad kunskap.

Våra kurser inom IT och ekonomi tar Er verksamhet till effektivare nivåer och ökat ekonomiskt tänk med minskad risk för fel.

EL &

VVS

Varje år uppsöker, enligt elsäkerhetsverket, i snitt 600 personer en akutmottagning med en elrelaterad skada genom förvärvsarbete. Tyvärr förekommer också allt för många dödsfall p.g.a. elarbete på arbetsplatser. 

 

Krav på kunskap inom elsäkerhet ligger till grund för att minska antalet olyckor och dödsfall. Våra elkurser är byggda på teori och praktik och syftar till att göra Er verksamhet säkrare. 

 

Våra kurser inom VVS ger Er verksamhet ökad kompetens för en mer lönsam och säker drift.

SÄKERHET & KRAV (ID06)

ID06 lanserades år 2006 för att främja säkra arbetsplatser i byggbranschen.  ID06 har användningsområden såsom närvaroregistrering och registrering av utbildningsbevis. 

FA-Kurs är av ID06 ackrediterade att registrera våra kravutbildningar på ditt ID06-kort då FA-Kurs av ID06 är en godkänd kompetensregistrator.

Läs om ID06 2.0 här!

Utbilda Er personal genom oss för en säker och trygg arbetsplats.

Du finner oss också hos:

Bygg &

Teknik

Behöver ni utökad kunskap inom bygg, teknik & anläggning så har vi utbildningen för er. 

 

I denna kategori finner ni allt från AMA, BAS och Kontrollansvarig till AutoCAD, Fixeringssvetsning & Ritningsläsning. 

 

Våra kurser kommer öka er kunskap ge er tydlighet gällande rådande lagar & nya tekniker tillämpliga för er verksamhet. 

Ledarskap &

Retorik

Att ha en ledande arbetsroll ställer många krav, inte minst på dig som person. 

 

För att leda ett projekt eller en grupp så krävs struktur, planering, genomtänkta strategier samt god självkännedom och en bra gruppdynamik.   

 

Vi har kurserna som tar er verksamhet till nya nivåer och banar för ett bättre arbetsklimat.   

Juridik &

Fastighet

Juridik kan, oavsett inriktning, vara lika svårt som det är viktigt.

Med en duktig föreläsare som besitter den pedagogiska förmågan så kan ett svårt ämne bli lättbegripligt och ni minskar risken för att göra dyra misstag. 

 

Genom våra juridikkurser kommer ni känna er säkra inför kommande utmaningar. 

Arbetsmiljö &

Vård

En säker och trygg arbetsplats handlar både om psykiskt välmående och fysisk trygghet.

 

Tyvärr är det ingen självklarhet - den psykiska ohälsan ökar och varje år skadas personer i arbetsför ålder på sin arbetsplats.
 

De fysiska olyckorna har på senare tid minskat vilket bland annat beror på ökad kunskap genom utbildningsinsatser.

Bygg &

Teknik

Behöver ni utökad kunskap inom bygg, teknik & anläggning så har vi utbildningen för er. 

 

I denna kategori finner ni allt från AMA, BAS och Kontrollansvarig till AutoCAD, Fixeringssvetsning & Ritningsläsning. 

 

Våra kurser kommer öka er kunskap ge er tydlighet gällande rådande lagar & nya tekniker tillämpliga för er verksamhet. 

Ledarskap &

Retorik

Att ha en ledande arbetsroll ställer många krav, inte minst på dig som person. 

 

För att leda ett projekt eller en grupp så krävs struktur, planering, genomtänkta strategier samt god självkännedom och en bra gruppdynamik.   

 

Vi har kurserna som tar er verksamhet till nya nivåer och banar för ett bättre arbetsklimat.   

Juridik &

Fastighet

Juridik kan, oavsett inriktning, vara lika svårt som det är viktigt.

Med en duktig föreläsare som besitter den pedagogiska förmågan så kan ett svårt ämne bli lättbegripligt och ni minskar risken för att göra dyra misstag. 

 

Genom våra juridikkurser kommer ni känna er säkra inför kommande utmaningar. 

Arbetsmiljö &

Vård

En säker och trygg arbetsplats handlar både om psykiskt välmående och fysisk trygghet.

 

Tyvärr är det ingen självklarhet - den psykiska ohälsan ökar och varje år skadas personer i arbetsför ålder på sin arbetsplats.
 

De fysiska olyckorna har på senare tid minskat vilket bland annat beror på ökad kunskap genom utbildningsinsatser.

Organisations-

utveckling

Att ständigt utveckla organisationen så att den förblir agil, välmående och består av framgångsrika team som samarbetar på bästa möjliga sätt är optimalt men också en utmaning. 

Stress, konflikter, bristande kommunikation och icke-gemensam samsyn på hur organisationen bäst skall utvecklas är vanliga negativa inslag hos de flesta organisationer oavsett bransch. 

Våra kurser ger ökad självmedvetenhet, ökar känslan av att vara ett team och tar Er verksamhet till nya nivåer. 

IT &

Ekonomi

De flesta dataprogram är både färskvara och något som, trots att vi arbetar med programmen varje dag, vi ofta tror oss kunna behärska bättre än vi gör. 

 

Genom att tillsammans lära sig exempelvis Excel så kommer ni förstå varandras arbete trots att ni har olika yrkesroller och ni kommer dessutom kunna identifiera och korrigera potentiellt kostsamma fel genom ökad kunskap.

Våra kurser inom IT och ekonomi tar Er verksamhet till effektivare nivåer och ökat ekonomiskt tänk med minskad risk för fel.

EL &

VVS

Varje år uppsöker, enligt elsäkerhetsverket, i snitt 600 personer en akutmottagning med en elrelaterad skada genom förvärvsarbete. Tyvärr förekommer också allt för många dödsfall p.g.a. elarbete på arbetsplatser. 

 

Krav på kunskap inom elsäkerhet ligger till grund för att minska antalet olyckor och dödsfall. Våra elkurser är byggda på teori och praktik och syftar till att göra Er verksamhet säkrare. 

 

Våra kurser inom VVS ger Er verksamhet ökad kompetens för en mer lönsam och säker drift.

SÄKERHET & KRAV (ID06)

ID06 lanserades år 2006 för att främja säkra arbetsplatser i byggbranschen.  ID06 har användningsområden såsom närvaroregistrering och registrering av utbildningsbevis. 

FA-Kurs är av ID06 ackrediterade att registrera våra kravutbildningar på ditt ID06-kort då FA-Kurs av ID06 är en godkänd kompetensregistrator.

Läs om ID06 2.0 här!

Utbilda Er personal genom oss för en säker och trygg arbetsplats.

ÖPPNA Klassrumskurser MED DATUM

Fördelarna med företagsanpassade kurser är många - inte minst om ni är fler än 4 på företaget som önskar delta i samma kurs.

Ibland behöver dock bara en eller ett par personer utbilda sig - därav erbjuder vi följande kurser i öppet format på individnivå.

Våra öppna kurser erbjuds via webb och klassrum.

Vi hjälper dig med boende och erbjuder 15 % rabatt på närliggande hotell i Stockholm!

Vid önskan att boka kursen, se fler datum eller vid andra frågor går det bra att kontakta oss på bokning@fakurs.se eller på telefon 08-501 18 304

Vi håller kurs i senaste upplagor av AMA EL 22, AMA VVS & Kyla 22 samt AMA Beskrivningsteknik från 2022! Du kan läsa mer om respektive kurs genom att klicka på länkarna!

Kommande tillfällen:

MS Project är ett mycket kraftfullt verktyg som - med rätt kunskap - underlättar planering, genomförande och uppföljning av projekt. Kursen förklarar planering, resurshantering, uppföljningar och rapportering. Målsättningen är att du ska få goda kunskaper i MS Project och därmed bättre förutsättningar att uppnå resultat. Grundläggande kunskaper i Office-paketet rekommenderas. När du deltar i en webbkurs så tar du del av precis samma utbildningsmaterial som vid en fysisk klassrumskurs.

Kommande tillfällen:

Syftet med kursen är att du som inte är elektriker skall tillgodoses baskunskaper för att utföra enklare elarbeten i riktlinje med elsäkerhetsverkets krav. Kursen behandlar faror och vikten att säkerheten kommer i första hand när det kommer till el - kursen anpassas efter era förkunskaper och målsättningar. I kursen går vi bland annat igenom vilka elarbeten som räknas som av enklare typ och vad man får göra själv utan erforderlig kännedom. Grundläggande kunskaper i fördelningssystem, skyddsjordning, överströmsskydd, jordfelsbrytare mm.

Kommande tillfällen:

Fastighetsekonomi är en grundläggande webbkurs som ger dig god insikt och ökad kompetens i fastighetsekonomins väsentliga grunder där budgetering, hyresintäkter, drift och underhåll är huvudsakligt kursinnehåll. Efter avslutad kurs ska du kunna kalkylera för hyressättning, göra budget, analyser av utfall av drift och underhåll samt konkurrensanalyser.

Kommande tillfällen:

  • LinkedIn
  • Facebook
Sök
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Google Maps
  • utbildning.se
bottom of page