top of page
Prenumerera på vårT
nyhetsbrev
 • LinkedIn
 • Facebook

© 2021 FA-Kurs | Rörstrandsgatan 62

113 40  Stockholm

08-501 18 304 | info@fakurs.se

Tack för din prenumeration!

Vänligen ange en giltig e-postadress

FA-Kurs miljöarbete och miljöpolicy

Senast reviderad 2019-08-26

Ett aktivt miljöarbete är en av grundpelarna i FA-Kurs utbildningsverksamhet.

Utöver vad vi själva kan påverka gällande vår egen CO2 konsumtion så är vi också med i Tricorona Climate Partner AB som sedan 2006 erbjudit klimatkompensation och klimatrelaterade tjänster till svenska företag, organisationer och myndigheter.

Följande punkter eftersträvar vi varje dag:

 

 • Vi ska aktivt arbeta med att minska drivmedelsförbrukningen kopplad till persontransporter vid möten och utbildningar genom att använda energieffektiva transporter och fordon.

 • Vi ska aktivt arbeta med att minska vår användning av el från kontorslokaler och kontorsutrustning.

 • Vi ska enbart använda el från förnybara energikällor.

 • Vi ska säkerställa att vår hantering av avfall från kontor sker på ett miljövänligt sätt kopplat till återanvändning och återvinning.

 • Vi skall uppfylla samhällets miljökrav, förebygga föroreningar och kontinuerligt förbättra vårt miljöarbete.

 

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om vårt miljöarbete och miljöpolicy. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

 

Postadress

Företagsanpassade kurser i Sverige AB

Rörstrandsgatan 62

113 40 Stockholm

Besöksadress

FA-Kurs

Rörstrandsgatan 62

113 40 Stockholm

​​

Kontakt

08-501 18 304 

info@fakurs.se

Org.nr: 559167-4006

Force Majure 
FA-Kurs är inte ansvarigt för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet och inte heller då kurs helt eller delvis måste inställas p.g.a. kursledares sjukdom. FA-Kurs arbetar för att minska denna risk genom att ha en extra kursledare stand-by vilket kan leda till försening av kursstart.  

 

Integritetspolicy
Vi följer GDPR vid hantering av personuppgifter i samband med kursadministration såsom bokning, intresseanmälan och utskick. Här kan du läsa vår integritetspolicy.

Öppen kurs

Kursprogram

Vi reserverar oss för eventuella ändringar av innehåll i kursprogram.

Kursanmälan
Du kan boka din plats på respektive av våra kurssidor för öppna kurser alternativt via vår sida på utbildning.se. Du kan också ringa oss på 08-501 18 304. Anmälning är bindande enligt villkor längre ned. 

Bekräftelse
När vi mottagit din anmälan återkommer vi med en bekräftelse till dig inom 24 timmar. I bekräftelse finns detaljer om tid, plats och konferensanläggningens namn på kurslokalen där kursen äger rum.

Allergier/önskemål om mat 

I samband med din bekräftelse så kommer vi be dig att återkomma om eventuella allergier eller andra önskemål ifall du valt matpaket under kursens dagar. 

 

Vid fullbokad kurs/fler önskade platser än vad som finns kvar 

Om kursen är fullbokad så meddelar vi dig inom 24 timmar och ger dig information om nästa kurstillfälle. 

 

Kallelse 
Senast två veckor innan kursstart får du en kallelse med information om kurslokal och detaljerade kurstider. Dessa kan skilja sig från bekräftelsen du mottog vid bokning vad gäller kurslokal. Eventuell ny kurslokal kommer vara inom max 1 km ifrån ordinarie plats. 

 

Hotellreservation 
Vi kan hjälpa dig med hotellbokning på det hotell där kursen hålls. Vi har avtalspriser med flera hotell och du kommer i så fall få en bokningskod för rabatt på logi samt mat efter kursens tider. 

 

Kursavgifter 
Kursavgiften är inklusive kursmaterial. Kostnad för måltider tillkommer om inte annat angetts. Dessa kostnader framgår på varje enskild kurs sida och står med i bekräftelsen. Du kryssar själv i om du önskar matpaket eller inte. Matpaket består av förmiddagsfika, lunch samt eftermiddagsfika. 

 

Betalningsvillkor 

30 dagar efter avslutad kurs.

Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer på samtliga priser.

Avbokning/förhinder 
Har du inte möjlighet att utnyttja din kursplats, får den överlåtas till annan person. Vi följer utbildningsbranschens standardregler för avbokning vilka är att du debiteras 50% av kursavgiften vid avbokning 4-2 veckor före kursstart och 100% av kursavgiften samt kostnaden för måltider vid avbokning 2-0 veckor före kursstart.

 

Inställd kurs 
FA-Kurs förbehåller sig rätten att ställa in kurs om antalet anmälningar är för få. Vid inställd kurs meddelar vi dig senast 10 dagar innan kursstart.

Företagsanpassade kurser

Kursprogram 

Kursprogram stäms av mellan FA-Kurs och kund. Vi reserverar oss för eventuella ändringar av innehåll i kursprogram i de fall att en ny lag trätt i kraft från det att bokning skett i syfte att kursen ska vara aktuell och relevant.

​​

Kursanmälan/Intresseanmälan 
För företagsanpassade kurser så ser vi helst att du inledningsvis skickar en intresseanmälan via kursens sida, skickar oss ett e-post eller ringer oss på 08-501 18 304. Då vi lägger stor vikt vid anpassning av kurs så rekommenderar vi telefonkontakt för att vi ska kunna se över era förkunskaper, mål och behov av kurs för att därefter ge er ett förutsättningslöst förslag. Bokning av företagsanpassad kurs är bindande enligt villkor.

Bekräftelse 
När vi mottagit din bokning, via telefon eller e-post så återkommer vi med en bekräftelse till dig inom 24 timmar. I bekräftelse finns förutom detaljer om kursen också frågor som vi ber er att svara på såsom fakturaadress och adress för kurslokal. Namn för deltagare behöver vi få veta senast 2 veckor före kursstart inför kommande kursintyg.

Kurslokal 

Vid extern kurslokal, d.v.s. konferenslokal etc. som innebär en kostnad så står ni som kund för dessa kostnader. Vi kan ibland hjälpa er med kurslokal utan administrativ kostnad då vi har avtalspriser med flera hotell runt om i Sverige. 

 

Kursavgifter 
Kursavgiften är inklusive kursmaterial, vår kostnad för resa och logi samt kursintyg och digital sammanfattad kursutvärdering. 

 

Betalningsvillkor 

30 dagar efter avslutad kurs.

Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer på samtliga priser.

 

Avbokning/förhinder 
Har ni inte möjlighet att genomföra kursen så följer vi utbildningsbranschens vanligt förekommande regler för avbokning vilka är att du debiteras 100% av kursavgiften vid avbokning 4-0 veckor före kursstart då vi i god tid inför kurs påbörjar arbetet med att anpassa er kurs, beställa eventuella kursböcker hos leverantör samt debiteras för kursens eventuella kurspärmar vilka sammanställs hos tryckeri samt våra kostnader för bokning av eventuella resor och logi och för oss övriga tillhörande och tillkommande kostnader i samband med kursbokning. 

Integritetspolicy

Senast reviderad 2019-08-16

Policy avseende integritet och marknadsföring

 

1. Allmänt

 

1.1 Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

​​​

1.2 Denna policy avseende integritet och marknadsföring beskriver hur Företagsanpassade kurser i Sverige AB nedan kallad "FA-Kurs" & "vi", med adress; Rörstrandsgatan 62, 113 40 Stockholm, E-post: info@fakurs.se, Org nr: 559167-4006 samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

 

1.3 Integritetspolicyn gäller då FA-Kurs tillhandahåller kurser,  i anslutning till bokning och förfrågan, serviceärenden och övrig kontakt med FA-Kurs, såsom besök på webbplats.

 

2. Personuppgiftsansvarig

 

2.1 FA-Kurs är personuppgiftsansvarig för FA-Kurs behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med GDPR.

 

3. När behandlar vi dina personuppgifter?

 

3.1 För att vi ska kunna återkoppla till dig efter inskickad bokningsförfrågan eller övriga frågor via vår webbsida måste vi samla in och behandla de personuppgifter om dig som du lämnat i kontaktfälten.

 

3.2 Vi samlar även in och uppdaterar dina adressuppgifter via tredje parts tjänster för adressuppdatering och adressinhämtning. 

 

4. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

 

4.1 De personuppgifter FA-Kurs samlar in och behandlar om dig i egenskap av intressent som skickar förfrågan samt kund som bokar en kurs av FA-Kurs:

 

 • Namn (både intressent och kund)

 • Organisationsnummer (endast kund)

 • Adress (endast kund)

 • Telefonnummer och e-post (både intressent och kund)

 • Betalningsuppgifter (endast kund)

 • Kundnummer (både intressent och kund, skapas av FA-Kurs)

​​

5. Varför behandlar vi uppgifter om dig?

 

5.1 FA-Kurs behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar FA-Kurs dina personuppgifter i syfte att:

​​​

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av kurs, fakturering och tillhandahållande av support.

 • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter.

 • Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben.

 • Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner. 

 • Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering.

 • Följa tillämplig lagstiftning i bland annat bokföringslagen.

 

6. De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter

 

6.1 FA-Kurs baserar behandlingen av dina personuppgifter på den nya dataskyddsförordningen GDPR.

6.2 I vissa fall kan FA-Kurs ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

 

7. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

 

7.1 Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. FA-Kurs kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka FA-Kurs rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

 

7.2 FA-Kurs sparar uppgifter om kunder i högst 24 månader efter det att kunden senast genomfört ett köp eller på annat sätt integrerat med FA-Kurs.

 

8. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

 

8.1 Ingen annan part tar del av dina uppgifter annat än FA-Kurs samt våra föreläsare vilka enbart vid bokning får uppgift om ditt namn, bolagsnamn och telefonnummer alt. e-postadress i syfte att följa upp önskemål och bestämmelser kring bokad kurs. FA-Kurs förpliktar sig att aldrig sälja dina personuppgifter till tredje part.

 

8.2 Du har rätt att av begära tillgång till dina personuppgifter. Du har rätt att en gång per kalenderår, kostnadsfritt genom en skriftligt undertecknad ansökan, erhålla ett registerutdrag om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut där mottagare avser föreläsare och då enbart vid bokad kurs eller påbörjad process om kurs. 

 

8.3 Du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.

 

8.4 Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett e-post till info@fakurs.se alternativt avprenumerera på vårt nyhetsbrev. När har vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

 

8.5 Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen. Här kan du läsa mer om din rätt avseende personuppgiftshantering på datainspektionens hemsida.

  

9. Kontaktinformation

 

9.1 Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

 

Postadress/fakturaadress

Företagsanpassade kurser i Sverige AB

Rörstrandsgatan 62
113 40 Stockholm

Besöksadress

FA-Kurs

Rörstrandsgatan 62

113 40 Stockholm

​​

Kontakt

08-501 18 304 

info@fakurs.se

Org.nr: 559167-4006

FA-Kurs arbetar aktivt med likabehandling och tillgänglighetsanpassning som ett viktigt steg i det arbete vi nämner Utbildning på lika villkor!©. 

 

Förutom att vi kan erbjuda tolk, ljudutrustning vid nedsatt hörsel och övriga hjälpmedel så har våra föreläsare lång erfarenhet av att föreläsa i olika utbildningsformer och besitter kompetens, förståelse och erfarenhet av att många personer har svårt att ta till sig teoretisk kunskap enbart genom att stillasittandes ta in information muntligt. Våra utbildningar är därför varvade med föreläsningar, gruppövningar, videoklipp och diskussioner för att upprätthålla en hög energi, entusiasm och gruppdynamik i syfte att främja lärandet. 

 

Detta gör att även deltagare med eventuella funktionsnedsättningar som exempelvis läs- och skrivsvårigheter och försvårad inlärningsförmåga lättare kan ta till sig våra utbildningar.

 

FA-Kurs arbetar aktivt med likabehandling och har genom noggrann granskning av våra föreläsare säkerställt att samtliga behandlar alla kursdeltagare lika och inte på något sätt diskriminerar någon på grund av dennes kön, religion, etnicitet, sexuell läggning eller i något annat avseende.

FA-Kurs är av ID06 ackrediterade att registrera kravutbildningar på ditt ID06-kort då FA-Kurs är en godkänd ​ID06 kompetensregistrator. Önskar du registrering av din utbildning på ditt ID06 kort så ska du meddela oss det i samband med kursanmälan.

Du behöver därefter ge ditt samtycke vilket det finns två sätt att göra detta på:

 1. Gå in på ID06 Kompetensdatabas och ge centralt samtycke – detta behövs endast göras en gång vilket är en smidig lösning och vår rekommendation.
   

 2. Ett annat alternativ är att du fyller i en samtyckesblankett på plats under kurs. Du behöver då kunna visa upp giltig legitimation.

Du finner oss också hos:

Allmänna villkor

Integritetspolicy

(GDPR)

Miljöpolicy

Utbildning på lika villkor!©

FA-Kurs är av ID06 ackrediterad kompetensregistrator

 • LinkedIn
 • Facebook
Sök
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Google Maps
 • utbildning.se
bottom of page