top of page
Prenumerera på vårT
nyhetsbrev
  • LinkedIn
  • Facebook

© 2021 FA-Kurs | Rörstrandsgatan 62

113 40  Stockholm

08-501 18 304 | info@fakurs.se

Tack för din prenumeration!

Vänligen ange en giltig e-postadress

Du finner oss också hos:

Våra föreläsare är erfarna ämnesexperter inom respektives utbildningsområde och uppskattas för sin ämneskompetens, pedagogik och förmåga att engagera gruppen.  Våra föreläsare har lång yrkesverksam erfarenhet från respektives bransch och har den erfarenhet och kompetens som krävs för att hålla företagsanpassade kurser av högsta kvalitet. 

 

På så sätt håller våra kurser rätt nivå, vi talar samma språk och du får den ökade kompetens som krävs för att du och dina kollegor ska utvecklas i er yrkesroll. Genom att ständigt vara uppdaterade med det senaste så är våra föreläsare och kurser alltid aktuella.  

Madeleine von Gyllenpalm

Madeleine Roeck Hansen von Gyllenpalm har tillbringat 20 år i en mängd olika branscher med roller som bland annat Business Controller och CEO. Madeleine brinner för ledarskap och är sedan 10 år ledarskapskonsult med fokus på olika arbetspsykologiska tester, ledarskaps- och beteendemodeller vilka bidragit till positiv utveckling för individer och företagsledare både internationellt och i Sverige. Som föreläsare är Madeleine mycket uppskattad för sitt engagemang och kompetens i våra Ledarskaps- och utvecklingsutbildningar.

Roger Stokkedal

Roger Stokkedal har arbetat som konsult och utbildare inom inköp, logistik och supply chain management över hela Norden i över 25 år. Några av Rogers specialområden är kvantitativa modeller för lageroptimering, kapitalrationalisering och sortimentsklassificering där han genom sin pedagogiska förmåga och breda ämneskompetens är en mycket uppskattad föreläsare. Roger föreläser i flera av våra Ekonomi och logistikutbildningar, bland annat våra kurser "Excel för inköpare" och "Lagerstyrning" där han både föreläser och ger goda tips och råd till kursdeltagarna för att bli ännu vassare i sin yrkesroll.  

Sara Milstead

Sara Milstead är journalist, föreläsare och arbetar med arbetsmiljö- och ledarskapsfrågor med särskilt fokus på psykosocial arbetsmiljö. Sedan 10 år är hon huvudskyddsombud på Aftonbladet. Hon är utbildad utredare av mobbning, utfrysning och sexuella trakasserier och godkänd BAM-handledare. Saras kurser bygger på aktuell forskning, autentiska case och hennes kurser uppskattas av kursdeltagarna då de i kurserna ges konkreta redskap för att skapa sunda arbetsplatser med ökat engagemang, mer produktivitet och mindre stress. Sara föreläser i flera av våra kurser inom Arbetsmiljö & vård

Evangelia Mitilinou

Evangelia Mitilinou är senior arbetsmiljökonsult med byggarbetsmiljö som specialistområde. Evangelia har arbetat i 9 år som arbetsmiljökonsult inom industri-, energi-, utbildnings-, fastighets-, transport- och byggsektorn och undervisat i arbetsmiljö i 8 år. Utöver undervisningar i arbetsmiljö så är Evangelia en efterfrågad artikelförfattare, debattör och konferenstalare uppskattad för sin expertis. Evangelia har omfattande dokumenterad arbetsmiljöutbildning på yrkeshögskole- och högskolenivå i Sverige samt arbetsmiljöutbildning level 6 utomlands. Evangelia är NEBOSH-certifierad samt personcertifierad inom Arbetsmiljö och BAS vilka är några av de kurser hon håller i hos oss.

Föreläsare

  • LinkedIn
  • Facebook
Sök
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Google Maps
  • utbildning.se
bottom of page