Föreläsare

Våra föreläsare är erfarna ämnesexperter inom respektives utbildningsområde och uppskattas för sin ämneskompetens, pedagogik och förmåga att engagera gruppen.  Våra föreläsare har lång yrkesverksam erfarenhet från respektives bransch och har den erfarenhet och kompetens som krävs för att hålla företagsanpassade kurser av högsta kvalitet. 

 

På så sätt håller våra kurser rätt nivå, vi talar samma språk och du får den ökade kompetens som krävs för att du och dina kollegor ska utvecklas i er yrkesroll. Genom att ständigt vara uppdaterade med det senaste så är våra föreläsare och kurser alltid aktuella.  

Möt några av våra föreläsare 

Madeleine Roeck Hansen von Gyllenpalm har tillbringat 20 år i en mängd olika branscher med roller som bland annat Business Controller och CEO. Madeleine brinner för ledarskap och är sedan 10 år ledarskapskonsult med fokus på olika arbetspsykologiska tester, ledarskaps- och beteendemodeller vilka bidragit till positiv utveckling för individer och företagsledare både internationellt och i Sverige. Som föreläsare är Madeleine mycket uppskattad för sitt engagemang och kompetens i våra Ledarskaps- och utvecklingsutbildningar.

Roger Stokkedal har arbetat som konsult och utbildare inom inköp, logistik och supply chain management över hela Norden i över 25 år. Några av Rogers specialområden är kvantitativa modeller för lageroptimering, kapitalrationalisering och sortimentsklassificering där han genom sin pedagogiska förmåga och breda ämneskompetens är en mycket uppskattad föreläsare. Roger föreläser i flera av våra Ekonomi och logistikutbildningar, bland annat våra kurser "Excel för inköpare" och "Lagerstyrning" där han både föreläser och ger goda tips och råd till kursdeltagarna för att bli ännu vassare i sin yrkesroll.  

Sara Milstead är journalist, föreläsare och arbetar med arbetsmiljö- och ledarskapsfrågor med särskilt fokus på psykosocial arbetsmiljö. Sedan 10 år är hon huvudskyddsombud på Aftonbladet. Hon är utbildad utredare av mobbning, utfrysning och sexuella trakasserier och godkänd BAM-handledare. Saras kurser bygger på aktuell forskning, autentiska case och hennes kurser uppskattas av kursdeltagarna då de i kurserna ges konkreta redskap för att skapa sunda arbetsplatser med ökat engagemang, mer produktivitet och mindre stress. Sara föreläser i flera av våra kurser inom Miljö och säkerhet

Evangelia Mitilinou är senior arbetsmiljökonsult med byggarbetsmiljö som specialistområde. Evangelia har arbetat i 9 år som arbetsmiljökonsult inom industri-, energi-, utbildnings-, fastighets-, transport- och byggsektorn och undervisat i arbetsmiljö i 8 år. Utöver undervisningar i arbetsmiljö så är Evangelia en efterfrågad artikelförfattare, debattör och konferenstalare uppskattad för sin expertis. Evangelia har omfattande dokumenterad arbetsmiljöutbildning på yrkeshögskole- och högskolenivå i Sverige samt arbetsmiljöutbildning level 6 utomlands. Evangelia är NEBOSH-certifierad samt personcertifierad inom Arbetsmiljö och BAS vilka är några av de kurser hon håller i hos oss.

Föreläsa?

Vill du dela med dig av dina kunskaper och utveckla dig själv och andra?

Har du den pedagogiska förmågan och trivs i din roll som föreläsare?

Är du ämnesexpert och har spännande förslag för nya kurser du önskar producera tillsammans med oss och vill arbeta med företagsanpassade utbildningar?

 

Då är du varmt välkommen att kontakta oss för vidare diskussion. Välkommen!

 

Utbildningsområden

Bygg & Teknik

Ledarskap & Retorik

Juridik & Fastighet

Arbetsmiljö & Vård

Organisationsutveckling

IT & Ekonomi

El & VVS

Kravkurser (ID06)

Öppna klassrumskurser

FA-Kurs | Rörstrandsgatan 62 | 113 40  Stockholm | 08-501 18 304 | info@fakurs.se
  • Linkedin - Grå Circle
  • Facebook - Grå Circle
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Google
  • Google