top of page
Prenumerera på vårT
nyhetsbrev
  • LinkedIn
  • Facebook

© 2021 FA-Kurs | Rörstrandsgatan 62

113 40  Stockholm

08-501 18 304 | info@fakurs.se

Tack för din prenumeration!

Vänligen ange en giltig e-postadress

FA-Kurs arbetar aktivt med likabehandling och tillgänglighetsanpassning som ett viktigt steg i det arbete vi nämner Utbildning på lika villkor!©. 

 

Förutom att vi kan erbjuda tolk, ljudutrustning vid nedsatt hörsel och övriga hjälpmedel så har våra föreläsare lång erfarenhet av att föreläsa i olika utbildningsformer och besitter kompetens, förståelse och erfarenhet av att många personer har svårt att ta till sig teoretisk kunskap enbart genom att stillasittandes ta in information muntligt. Våra utbildningar är därför varvade med föreläsningar, gruppövningar, videoklipp och diskussioner för att upprätthålla en hög energi, entusiasm och gruppdynamik i syfte att främja lärandet. 

 

Detta gör att även deltagare med eventuella funktionsnedsättningar som exempelvis läs- och skrivsvårigheter och försvårad inlärningsförmåga lättare kan ta till sig våra utbildningar.

 

FA-Kurs arbetar aktivt med likabehandling och har genom noggrann granskning av våra föreläsare säkerställt att samtliga behandlar alla kursdeltagare lika och inte på något sätt diskriminerar någon på grund av dennes kön, religion, etnicitet, sexuell läggning eller i något annat avseende.

Du finner oss också hos:

Utbildning på lika villkor!©

  • LinkedIn
  • Facebook
Sök
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Google Maps
  • utbildning.se
bottom of page