FA-Kurs - Alltid aktuella kurser 

Inget företag är det andra likt. Därför är alla våra kurser öppna för att anpassas efter er verksamhets unika behov.

Ibland behöver dock bara ett fåtal på företaget utbilda sig - därför erbjuder vi våra mest populära kurser i öppet format.

Öppna kurser från FA-Kurs - Finslipade till perfektion efter drygt 800 recensioner!

 

entreprenadjuridik

Tvister är vanliga inom bygg, anläggning och installationssektorn. Kursen lär dig vilka regler som gäller och på så sätt kan du undvika tidsödande processer som kostar både energi och pengar.  Denna kurs är mycket givande för dig som kommer i kontakt med anbud, avtal, AB 04 och ABT 06 i ditt arbete - oavsett entreprenadtyp.

Nästa tillfälle:

23-24 april 2020, Stockholm 

Läs mer om kursen här!

Fastighetsjuridik

Intensivkurs

​I denna populära intensivkurs lär du dig de viktigaste grunderna gällande formella och tvingande regler som gäller när avtal ingås. Du lär dig om tvister, uppsägningar, bruksvärdeprövning och att undvika formella och kostsamma fel. Denna kurs passar både nybörjare som snabbt behöver en effektiv introduktion samt för dig som behöver en repetition och uppdatering i ämnet.

Nästa tillfälle:

27 mars 2020, Stockholm

Läs mer om kursen här!

affärs- & avtalsrätt

Avtal är en viktig och essentiell del i företagets verksamhet både vid inköp och försäljning. Ett avtal ska reglera flertalet viktiga detaljer. Ett juridiskt och affärsmässigt korrekt och tydligt avtal är avgörande för att uppnå en lyckad affärsuppgörelse. Att lära sig mer om avtal och tolkning kring dessa är ett bra steg för att undvika framtida tvister vad gäller både i köp- och säljprocesser. 

 

Nästa tillfälle:

19-20 mars 2020, Stockholm

Läs mer om kursen här!

Fastighetsekonomi

Denna kurs i fastighetsekonomi är en grundläggande kurs som ger dig god insikt och ökad kompetens i fastighetsekonomins väsentliga grunder där budgetering, hyresintäkter, drift och underhåll är huvudsakligt kursinnehåll. Efter avslutad kurs ska du kunna kalkylera för hyressättning, göra budget, analyser av utfall av drift och underhåll samt konkurrensanalyser.

 

Nästa tillfälle:

16-17 april 2020, Stockholm

Läs mer om kursen här!

bas p & u Intensivkurs

Arbetsmiljöverket kräver att du som ska jobba som byggarbetsmiljösamordnare (BAS) ska vara utbildad och kunna intyga din kompetens. I denna kurs ges du kompetens och intyg. I vår omfattande BAS-kurs lär du dig vad som krävs av dig som beställare, byggarbetsmiljöansvarig, byggherre och BAS enligt Arbetsmiljöverkets krav. Du lär dig också hur detta praktiskt kan hanteras.

Nästa tillfälle:

18 mars 2020, Stockholm

Fåtal platser kvar! 

Läs mer om kursen här!

Kyl- & värmepumpteknik

Lär dig grundläggande relevant kunskap inom termodynamik, hur en kyl- värmepump är uppbyggd samt hur tillhörande komponenter fungerar och dimensioneras. Lär dig också om ekonomi & miljö i området. Kursen vänder säg både till teoretiker, praktiker och nybörjare för att få grundkunskap i ämnet för att kunna vara verksam i branschen.

Nästa tillfälle:

15 april 2020, Stockholm

Läs mer om kursen här!

ATEX

Användardirektivet ATEX togs fram för en säkrare arbetsmiljö i explosionsfarlig miljö och är från 1 juli 2006 tvingande. I vår kurs ATEX ges du god kunskap om både de regler och krav som ställs samt hur du på bästa sätt uppfyller dessa regler och krav efter senaste uppdatering.

Nästa tillfälle:

15 januari 2020, Stockholm

Fullbokad. Nytt datum kommer! 

Ritningsläsning
Teori & Praktik

Detta är en kurs för dig som jobbar inom bygg- & anläggningsbranschen. Kursen har både teoretiska och praktiska moment och du får under kurs träna på både rör- och tvåfallslaser. Kursen är uppbyggd på två nivåer och du väljer själv om du önskar delta i  Nivå 1, Nivå 2 eller båda. 

 

Nästa tillfälle:

Hösten 2020

FA-Kurs | Rörstrandsgatan 62 | 113 40  Stockholm | 08-501 18 304 | info@fakurs.se
  • Linkedin - Grå Circle
  • Facebook - Grå Circle