FA-Kurs - Alltid aktuella kurser 

Fördelarna med företagsanpassade kurser är många - inte minst om ni är fler än 4 på företaget som önskar delta i samma kurs.

Ibland behöver dock bara en eller ett par personer utbilda sig - därav erbjuder vi följande kurser i öppet format på individnivå.

Våra öppna kurser erbjuds via webb och klassrum. 

Vi hjälper dig med boende och erbjuder 15 % rabatt på närliggande hotell i Stockholm!

Öppna kurser från FA-Kurs - Finslipade till perfektion efter drygt 1500 recensioner!

 

bas-p & BAS-u

Webbkurs (ID06)

Arbetsmiljöverket kräver att du som ska jobba som byggarbetsmiljösamordnare (BAS) ska vara utbildad och kunna intyga din kompetens. I denna kurs ges du kompetens och intyg. I vår omfattande BAS-kurs lär du dig vad som krävs av dig som beställare, byggarbetsmiljöansvarig, byggherre och BAS enligt Arbetsmiljöverkets krav. Du lär dig också hur detta praktiskt kan hanteras.

Kommande tillfällen:

17 december 2020, Webb

Läs mer om kursen här!

BAM

Webbkurs (ID06)

Denna BAM-utbildning bygger inte på att enbart sitta och lyssna på en föreläsare. Istället används en metodik som har visat sig fungera mycket bättre när man ska lära sig arbeta med arbetsmiljöfrågor - helt enligt Arbetsmiljöverkets riktlinjer. 

Intensivkursen med intyg ger förutom grundläggande arbetsmiljökunskaper även ett arbetssätt för arbetsmiljöfrågor. I kursen ingår kostnadsfri ID06 registrering!

Kommande tillfällen:

3 december 2020, Webb

Läs mer om kursen här!

Entreprenadjuridik

Webbkurs

En kurs i entreprenadjuridik hjälper dig att förstå juridiken i byggnadsprojekt. Spara tid, pengar och energi genom att veta hur du ska undvika och hantera rättsliga tvister.

Tvister är vanliga inom bygg, anläggning- och installationssektorn. Kursen lär dig vilka regler som gäller och på så sätt kan du undvika tidsödande processer som kostar både tid, pengar och energi. 

Kommande tillfällen:

24 november 2020, Webb

Fullbokad - nytt datum kommer

Läs mer om kursen här!

Fastighetsekonomi

Webbkurs

Fastighetsekonomi är en grundläggande webbkurs som ger dig god insikt och ökad kompetens i fastighetsekonomins väsentliga grunder där budgetering, hyresintäkter, drift och underhåll är huvudsakligt kursinnehåll. Efter avslutad kurs ska du kunna kalkylera för hyressättning, göra budget, analyser av utfall av drift och underhåll samt konkurrensanalyser.

Kommande tillfällen:

Valfritt startdatum
Kursen tillgänglig i 60 dagar!

Läs mer om kursen här!

Syftet med kursen är att du som inte är elektriker skall tillgodoses baskunskaper för att utföra enklare elarbeten i riktlinje med elsäkerhetsverkets krav.

Kursen behandlar faror och vikten att säkerheten kommer i första hand när det kommer till el - kursen anpassas efter era förkunskaper och målsättningar. 

I kursen går vi bland annat igenom vilka elarbeten som räknas som av enklare typ och vad man får göra själv utan erforderlig kännedom. Grundläggande kunskaper i fördelningssystem, skyddsjordning, överströmsskydd, jordfelsbrytare m.m

Kommande tillfällen:

19 november 2020, Webb

Fullbokad - nytt datum kommer

Läs mer om kursen här!

MS Project

WEBBKURS

MS Project är ett mycket kraftfullt verktyg som - med rätt kunskap - underlättar planering, genomförande och uppföljning av projekt. Kursen förklarar planering, resurshantering, uppföljningar och rapportering. Målsättningen är att du ska få goda kunskaper i MS Project och därmed bättre förutsättningar att uppnå resultat. Grundläggande kunskaper i Office-paketet rekommenderas. När du deltar i en webbkurs så tar du del av precis samma utbildningsmaterial som vid en fysisk klassrumskurs. 

Kommande tillfällen:

26 november 2020, Webb

Få platser kvar

Läs mer om kursen här!

PLC GRUND

Webbkurs

Syftet med kursen är att du som inte är elektriker skall tillgodoses baskunskaper för att utföra enklare elarbeten i riktlinje med elsäkerhetsverkets krav.

Kursen behandlar faror och vikten att säkerheten kommer i första hand när det kommer till el - kursen anpassas efter era förkunskaper och målsättningar. 

I kursen går vi bland annat igenom vilka elarbeten som räknas som av enklare typ och vad man får göra själv utan erforderlig kännedom. Grundläggande kunskaper i fördelningssystem, skyddsjordning, överströmsskydd, jordfelsbrytare mm. 

Kommande tillfällen:

8-9 april 2021, Webb

Läs mer om kursen här!

​Avtal är en viktig och essentiell del i företagets verksamhet både vid inköp och försäljning. Ett avtal ska reglera flertalet viktiga detaljer. Ett juridiskt och affärsmässigt korrekt och tydligt avtal är avgörande för att uppnå en lyckad affärsuppgörelse. Att lära sig mer om avtal och tolkning kring dessa är ett bra steg för att undvika framtida tvister vad gäller både i köp- och säljprocesser. Kursen går igenom hur man sätter upp korrekta avtal, de viktigaste grunderna samt rättigheter och skyldigheter. 

Kommande tillfällen:

25-26 mars 2021, Stockholm

 

Läs mer om kursen här!

Elsäkerhet för icke-elektriker

Affärs- och Avtalsrätt

Utbildningsområden

Bygg & Teknik

Ledarskap & Retorik

Juridik & Fastighet

Arbetsmiljö & Vård

Organisationsutveckling

IT & Ekonomi

El & VVS

Kravkurser (ID06)

Öppna klassrumskurser

FA-Kurs | Rörstrandsgatan 62 | 113 40  Stockholm | 08-501 18 304 | info@fakurs.se
  • Linkedin - Grå Circle
  • Facebook - Grå Circle
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Google
  • Google