top of page
Prenumerera på vårT
nyhetsbrev
 • LinkedIn
 • Facebook

© 2021 FA-Kurs | Rörstrandsgatan 62

113 40  Stockholm

08-501 18 304 | info@fakurs.se

Tack för din prenumeration!

Vänligen ange en giltig e-postadress

Integritetspolicy

Senast reviderad 2019-08-16

Policy avseende integritet och marknadsföring

 

1. Allmänt

 

1.1 Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

​​​

1.2 Denna policy avseende integritet och marknadsföring beskriver hur Företagsanpassade kurser i Sverige AB nedan kallad "FA-Kurs" & "vi", med adress; Rörstrandsgatan 62, 113 40 Stockholm, E-post: info@fakurs.se, Org nr: 559167-4006 samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

 

1.3 Integritetspolicyn gäller då FA-Kurs tillhandahåller kurser,  i anslutning till bokning och förfrågan, serviceärenden och övrig kontakt med FA-Kurs, såsom besök på webbplats.

 

2. Personuppgiftsansvarig

 

2.1 FA-Kurs är personuppgiftsansvarig för FA-Kurs behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med GDPR.

 

3. När behandlar vi dina personuppgifter?

 

3.1 För att vi ska kunna återkoppla till dig efter inskickad bokningsförfrågan eller övriga frågor via vår webbsida måste vi samla in och behandla de personuppgifter om dig som du lämnat i kontaktfälten.

 

3.2 Vi samlar även in och uppdaterar dina adressuppgifter via tredje parts tjänster för adressuppdatering och adressinhämtning. 

 

4. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

 

4.1 De personuppgifter FA-Kurs samlar in och behandlar om dig i egenskap av intressent som skickar förfrågan samt kund som bokar en kurs av FA-Kurs:

 

 • Namn (både intressent och kund)

 • Organisationsnummer (endast kund)

 • Adress (endast kund)

 • Telefonnummer och e-post (både intressent och kund)

 • Betalningsuppgifter (endast kund)

 • Kundnummer (både intressent och kund, skapas av FA-Kurs)

​​

5. Varför behandlar vi uppgifter om dig?

 

5.1 FA-Kurs behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar FA-Kurs dina personuppgifter i syfte att:

​​​

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av kurs, fakturering och tillhandahållande av support.

 • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter.

 • Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben.

 • Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner. 

 • Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering.

 • Följa tillämplig lagstiftning i bland annat bokföringslagen.

 

6. De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter

 

6.1 FA-Kurs baserar behandlingen av dina personuppgifter på den nya dataskyddsförordningen GDPR.

6.2 I vissa fall kan FA-Kurs ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

 

7. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

 

7.1 Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. FA-Kurs kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka FA-Kurs rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

 

7.2 FA-Kurs sparar uppgifter om kunder i högst 24 månader efter det att kunden senast genomfört ett köp eller på annat sätt integrerat med FA-Kurs.

 

8. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

 

8.1 Ingen annan part tar del av dina uppgifter annat än FA-Kurs samt våra föreläsare vilka enbart vid bokning får uppgift om ditt namn, bolagsnamn och telefonnummer alt. e-postadress i syfte att följa upp önskemål och bestämmelser kring bokad kurs. FA-Kurs förpliktar sig att aldrig sälja dina personuppgifter till tredje part.

 

8.2 Du har rätt att av begära tillgång till dina personuppgifter. Du har rätt att en gång per kalenderår, kostnadsfritt genom en skriftligt undertecknad ansökan, erhålla ett registerutdrag om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut där mottagare avser föreläsare och då enbart vid bokad kurs eller påbörjad process om kurs. 

 

8.3 Du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.

 

8.4 Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett e-post till info@fakurs.se alternativt avprenumerera på vårt nyhetsbrev. När har vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

 

8.5 Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen. Här kan du läsa mer om din rätt avseende personuppgiftshantering på datainspektionens hemsida.

  

9. Kontaktinformation

 

9.1 Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

 

Postadress/fakturaadress

Företagsanpassade kurser i Sverige AB

Rörstrandsgatan 62

​113 40 Stockholm

Besöksadress

FA-Kurs

Rörstrandsgatan 62

113 40 Stockholm

​​

Kontakt

08-501 18 304 

info@fakurs.se

Org.nr: 559167-4006

Du finner oss också hos:

Integritetspolicy

(GDPR)

 • LinkedIn
 • Facebook
Sök
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Google Maps
 • utbildning.se
bottom of page