top of page

Vad säger kunderna?

Vad säger kunderna?

Vad säger kunderna?

Prenumerera på vårT
nyhetsbrev
 • LinkedIn
 • Facebook

© 2021 FA-Kurs | Rörstrandsgatan 62

113 40  Stockholm

08-501 18 304 | info@fakurs.se

Tack för din prenumeration!

Vänligen ange en giltig e-postadress

2 dagar

​För att  vara  framgångsrika  på  marknaden  måste  tillverkande  och distribuerande  företag  åstadkomma  hög  leveransförmåga  och  korta  leveranstider. De måste dessutom göra det på ett kostnadseffektivt sätt och med låg kapitalbindning. En förutsättning för att kunna leva upp till sådana krav är  att  man  på  ett  effektivt  sätt  kan  styra  lager  och  materialflöden  på  ett effektivt  sätt.

Detta  kan  inte  uppnås  enbart  genom  att  förändra  sin organisation,  modifiera  sina  affärsprocesser  eller  införa  ett  nytt  affärssystem. En grundförutsättning för att lyckas är också att använda lämpliga styrningsmetoder  och  att  man  genom  kunniga  medarbetare  kan  använda dem på rätt sätt. Det lär du dig i denna kurs.

Del av kursinnehåll
 • Lagrets roll i materialflödet

 • Artikelklassificering

 • Prestationsmätning och nyckeltal

 • Grundläggande lagerstyrningsprinciper

 • Val och användning av olika lagerstyrningssystem.

 • Kanban och andra visuella metoder

 • Prognostisering för lagerstyrning

 • Leveranstider och leveranstidsvariationer

 • Anskaffningsstrategier

 • Bestämning av orderkvantiteter

 • Bestämning av säkerhetslager

 • Parametersättning för optimala flöden

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som arbetar på ett tillverkande och distribuerande företag som behöver ökad kunskap om lagerstyrning.

Förkunskaper

Grundläggande  teoretiska  kunskaper  i  logistik  eller  praktisk  erfarenhet  av lagerstyrning. Matematikkunskaper motsvarande gymnasienivå.

Du finner oss också hos:

Fyll i uppgifterna nedan så tar vi kontakt med er!

Det går också att boka denna kurs via utbildning.se

Grundläggande  teoretiska  kunskaper  i  logistik  eller  praktisk  erfarenhet  av lagerstyrning. Matematikkunskaper motsvarande gymnasienivå.

Lagerstyrning

Intresseanmälan

Tack för din intresseanmälan!

Vänligen ange en giltig e-postadress

 • LinkedIn
 • Facebook
Sök

Denna kurs erbjuder vi även som öppen webbkurs med fasta datum

Läs mer här!
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Google Maps
 • utbildning.se
bottom of page