top of page

Vad säger kunderna?

Vad säger kunderna?

Vad säger kunderna?

Prenumerera på vårT
nyhetsbrev
 • LinkedIn
 • Facebook

© 2021 FA-Kurs | Rörstrandsgatan 62

113 40  Stockholm

08-501 18 304 | info@fakurs.se

Tack för din prenumeration!

Vänligen ange en giltig e-postadress

1-2 dagar (kursen hålls även som webbkurs på individnivå )

Läs om webbkursen här: https://www.utbildning.se/kurser/fa-kurs/ms-project-webbkurs-1405097


Microsoft Project är ett mycket kraftfullt verktyg som med rätt kunskap kan underlätta planeringen, genomförandet och uppföljningen i dina projekt. Senaste versionen innehåller funktioner som stödjer hela processen i projektarbetet.

Använt på rätt sätt är Microsoft Project ett ovärderligt verktyg för alla typer av projekt, stora som små, att uppnå sina mål.

Under kursens gång kommer du lära dig hur du skapar planer som du sedan succesivt adderar med olika parametrar för att maximera nyttan av verktyget.

Kursen ger dig också kunskap i hur du kan använda Project för att hantera resurser, följa upp planer och skapa olika typer av rapporter till projektets intressenter.


Nedan ges mer information om hur 1 respektive 2 dagar kurs skiljer sig gällande innehåll och till vilken målgrupp som kurserna vänder sig till. Utöver informationen nedan så ska tilläggas att 2 dagar kurs öppnar för fler frågeställningar, uppgifter med genomgångar samt sker i ett lägre tempo jämfört med 1 dag kurs.


Målet med 1 dags kurs är att du ska få grundläggande kunskaper i MS Project och därmed få det lättare uppnå dina projekt.

Målet med 2 dagar kurs är att du ska få mycket goda kunskaper i MS Project och därmed få det lättare uppnå dina projekt.


- Precis som med alla våra företagsanpassade kurser så skräddarsyr vi kursen efter just Er verksamhets mål med kursen genom avstämning. Därav står det "Del av kursinnehåll" nedan då detta presenterade innehåll är vad som ingår som standard. Anpassning av kurs ingår i priset.

Del av kursinnehåll

1 dags kurs

 • Projektinställningar

 • Projektinformation

 • Skapa aktiviteter

 • Markera aktiviteter

 • Ange aktivitetsläge

 • Ange varaktighet

 • Ändra ordning på aktiviteter

 • Aktivitetsinformation

 • Milstolpar

 • Aktivitetsanteckningar

 • Skapa sammanfattningsaktiviteter i flera nivåer

 • Skapa samband/länkar mellan aktiviteter

 • Ledtid och fördröjning

 • Skapa resurser

 • Resursinformation

 • Resurskostnader

 • Resursanteckningar

 • Tilldela resurser

 • Skapa originalplan

 • Jämföra förloppet med originalplan

 • Jämna ut resurs

 • Ta bort utjämning

 • Tidslinjen


2 dagar kurs

 • Projektinställningar

 • Projektinformation

 • Nytt startdatum

 • Skapa aktiviteter

 • Ange aktivitetsläge

 • Ange varaktighet

 • Ändra ordning på aktiviteter

 • Aktivitetsinformation

 • Aktivitetsvillkor

 • Aktivitetsanteckningar

 • Aktivitetskalender

 • Milstolpar

 • Fast aktivitetskostnad

 • Skapa sammanfattningsaktiviteter i flera nivåer

 • Skapa samband/länkar mellan aktiviteter

 • Ledtid och fördröjning

 • Skapa resurser

 • Resursinformation

 • Resursanteckningar

 • Variabel resurstillgång och resurskostnad

 • Överbeläggningar

 • Ändra resurstilldelning

 • Grupplanering

 • Tilldela resurser

 • Skapa originalplan

 • Jämföra förloppet med originalplan

 • Aktivitetsorienterad uppföljning

 • Resursorienterad uppföljning

 • Tidslinjen

 • Utskrifter

 • ResursPool

 • Samband mellan Projekt

 • Vyer

 • Kolumner

 • Tabeller

 • Filter

 • Rapporter

Målgrupp

1 dags kurs

Kursen vänder sig till projektledare, projektsekreterare, projektadministratörer och övriga projektdeltagare som behöver lära sig grunderna i MS Project samt de som behöver uppdatera sig i ämnet. Även du som arbetar med styrning eller administration av projekt eller som deltar i projekt kommer få stor nytta av kursen.


2 dagar kurs

Kursen vänder sig till ansvariga projektledare och liknande titlar som behöver fördjupade kunskaper i ämnet.

Förkunskaper

1 dags kurs

​Grundläggande kunskaper i Office-paketet rekommenderas.


2 dagar kurs

Grundläggande kunskaper i Office-paketet samt datorvana rekommenderas för att du ska kunna ta till dig kursen på bästa sätt. Kursen börjar med det mest grundläggande delarna och avancerar allt eftersom för att anpassa sig efter gruppens blandade förkunskaper.

Du finner oss också hos:

Fyll i uppgifterna nedan så tar vi kontakt med er!

1 dags kurs

​Grundläggande kunskaper i Office-paketet rekommenderas.


2 dagar kurs

Grundläggande kunskaper i Office-paketet samt datorvana rekommenderas för att du ska kunna ta till dig kursen på bästa sätt. Kursen börjar med det mest grundläggande delarna och avancerar allt eftersom för att anpassa sig efter gruppens blandade förkunskaper.

MS Project | grundkurs

Intresseanmälan

Tack för din intresseanmälan!

Vänligen ange en giltig e-postadress

 • LinkedIn
 • Facebook
Sök

Denna kurs erbjuder vi även som öppen webbkurs med fasta datum

 • Facebook
 • LinkedIn
 • Google Maps
 • utbildning.se
bottom of page