top of page

Vad säger kunderna?

Vad säger kunderna?

Vad säger kunderna?

Prenumerera på vårT
nyhetsbrev
 • LinkedIn
 • Facebook

© 2021 FA-Kurs | Rörstrandsgatan 62

113 40  Stockholm

08-501 18 304 | info@fakurs.se

Tack för din prenumeration!

Vänligen ange en giltig e-postadress

1 dag

Årsredovisningslagen kräver att du har upprättat en hållbarhetsredovisning vilken ska presentera ert hållbarhetsarbete under det senaste räkenskapsåret.

I detta ingår hur ni arbetar med miljöfrågor, sociala förhållanden, personal, mänskliga rättigheter och motverkande av korruption.

Förutom att hållbarhetsredovisningen är ett krav så bygger det ett förtroende för både kunder, anställda, ägare och eventuella investerare samtidigt som det gynnar ert varumärke.

I denna utbildning ger ni kunskap hur ni upprättar en korrekt utförd hållbarhetsredovisning enligt kraven i årsredovisningslagen samt vilka frivilliga riktlinjer och standarder inom hållbarhetsredovisning som råder.

Del av kursinnehåll
 • Varför hållbarhetsredovisning

 • Hållbar utveckling för en hållbar framtid

 • Att hållbarhetsrapportera i enlighet med årsredovisningslagen

 • Policies, riskanalyser och nyckeltal

 • Frivilliga riktlinjer och standarder

 • Granskning av en hållbarhetsredovisning

 • Avslutande diskussion

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som är intresserade av och vill lära sig mer om hållbarhetsredovisning

Förkunskaper

Utbildningen kräver inga förkunskaper. Grundläggande förståelse för hur företag och organisationer arbetar med hållbarhet är av fördel.

Du finner oss också hos:

Fyll i uppgifterna nedan så tar vi kontakt med er!

Det går också att boka denna kurs via utbildning.se

Utbildningen kräver inga förkunskaper. Grundläggande förståelse för hur företag och organisationer arbetar med hållbarhet är av fördel.

Hållbarhetsredovisning

Intresseanmälan

Tack för din intresseanmälan!

Vänligen ange en giltig e-postadress

 • LinkedIn
 • Facebook
Sök

Denna kurs erbjuder vi även som öppen webbkurs med fasta datum

Läs mer här!
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Google Maps
 • utbildning.se
bottom of page