top of page
Prenumerera på vårT
nyhetsbrev
  • LinkedIn
  • Facebook

© 2021 FA-Kurs | Rörstrandsgatan 62

113 40  Stockholm

08-501 18 304 | info@fakurs.se

Tack för din prenumeration!

Vänligen ange en giltig e-postadress

Riksdagen har beslutat om förändringar i Jordabalken som innebär skärpningar i lagen då det gäller olovlig uthyrning. Vi ringde upp Christer Grönevall, domare i hyresnämnden och en av FA-kurs utbildare i hyresjuridik, för att höra vad den nya lagen får för konsekvenser och vad det innebär för innehållet i kursen Hyresjuridik.


Vad innebär den nya lagen, Christer?

– Hyresvärdar och fastighetsägare har länge efterfrågat ett effektivt ramverk för att stoppa olovlig uthyrning. Med den nya lagen blir det enklare för värdarna att säga upp de hyresgäster och företag som missköter uthyrningsreglerna. Hyresnämnderna får också bättre förutsättningar att strama åt andrahandsmarknaden. Det kommer att bli lättare att lagföra de privatpersoner och företag som tjänar pengar på svarthandel av hyres- och bostadsrätter.

 

Lagen är en av flera skärpningar i Jordabalken som riksdagen beslutade om i januariavtalet. Tidigare har straffpåföljden utgjorts av förlorade kontrakt och/eller återbetalningsskyldighet. Nu kan det i vissa fall leda till fängelse.

Vilka konsekvenser innebär ett lagbrott?

– Om parterna inte löser problemen på egen hand så är det upp till domstol. Lagbrott kan innebära böter och i vissa fall fängelse upp till fyra år. Ändringen i Jordabalken är en omfattande lagändring som kräver förståelse och att hävda okunskap är ingen utväg. Även om man inte har juridik som favoritsysselsättning så får man helt enkelt rätta sig in i ledet.


Lagändringen förtydligar att andrahandsgästens hyra inte får överstiga ursprunglig hyra, med eventuellt tillägg på max 15 procent, avseende el, möbler, bredband och dylikt.

Hur påverkas innehållet i kurserna inom Fastighet efter lagändringen?

– En hel del. Innehållet förnyas och samtliga avsnitt uppmärksammas i kursen - med ett särskilt fokus på företagens beröringsområden.

 

Tack Christer och lycka till!

Den första oktober ändras lagen och den som hyr ut sin bostad i andra hand utan tillåtelse från värden kan förlora sitt kontrakt. Christer Grönevall, föreläsare för FA-Kurs i bl.a. hyresjuridik, ger en inblick.

Du finner oss också hos:

3 SNABBA FRÅGOR OM NYA HYRESLAGEN

  • LinkedIn
  • Facebook
Sök
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Google Maps
  • utbildning.se
bottom of page