top of page

Vad säger kunderna?

Vad säger kunderna?

Vad säger kunderna?

Prenumerera på vårT
nyhetsbrev
 • LinkedIn
 • Facebook

© 2021 FA-Kurs | Rörstrandsgatan 62

113 40  Stockholm

08-501 18 304 | info@fakurs.se

Tack för din prenumeration!

Vänligen ange en giltig e-postadress

2 dagar

I kursen ges du god kunskap om det juridiska regelverket för entreprenadbesiktning genom AB 04 och ABT 06. Du lär dig också hur du på bästa sätt genomför en besiktning rent praktiskt. Kursen lär dig de väsentliga delarna i besiktningsmannens arbete och målet är att du ska kunna tillämpa detta i praktiken.

Du som vill söka certifiering för att bli godkänd eller certifierad entreprenadbesiktningsman ges i denna kurs goda förutsättningar för att klara certifieringsprovet. Certifieringen i sin helhet kan du läsa mer om på www.kiwa.com

Del av kursinnehåll
 • Varför besiktning?

 • Vem får genomföra en besiktning?

 • Standardavtalen

 • Genomgång i AB av skillnader på förbesiktning, slutbesiktning, efterbesiktning, fortsatt slutbesiktning, m.fl.

 • Vilka lagar och överenskommelser styr besiktningarna?

 • Godkänd slutbesiktning, fortsatt slutbesiktning och avbruten besiktning.Vad är skillnaderna och när praktiseras dessa?

 • Vad händer när en entreprenad godkänns rent formellt med försäkringar, ansvar, garantier, m.m.?

 • Besiktningsprocessen

 • Planering

 • Genomförande

 • Utlåtande

Målgrupp

Besiktningsmän, bygg- och installationsentreprenörer, kontrollansvariga (KA), beställare, förvaltare och för alla som besiktigar entreprenader i hus-, mark-, anläggnings- och installationssektorn. Utbildningen lämpar sig också för biträdande besiktningsmän, projektledare, byggprojektledare, installationsbesiktningsmän, inköpare och planerare.

Förkunskaper

Deltagaren bör ha erfarenhet från entreprenader och fastighetsförvaltning eller motsvarande inhämtad kunskap.

Du finner oss också hos:

Fyll i uppgifterna nedan så tar vi kontakt med er!

Deltagaren bör ha erfarenhet från entreprenader och fastighetsförvaltning eller motsvarande inhämtad kunskap.

Entreprenadbesiktning

Intresseanmälan

Tack för din intresseanmälan!

Vänligen ange en giltig e-postadress

 • LinkedIn
 • Facebook
Sök

Denna kurs erbjuder vi även som öppen webbkurs med fasta datum

Läs mer här!
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Google Maps
 • utbildning.se
bottom of page