AB 04

 

 

 

1 dag

AB 04 - Allmänna Bestämmelser 04 reglerar förhållandet mellan beställare och köpare samt entreprenör/säljare/leverantörer inom byggnads-, anläggnings- och installationsbranschen. I denna kurs ges du kunskap om AB 04's utformning, ansvarsgränser och tolkningsregler.

AB 04 är den viktigaste och mest grundläggande föreskriften i entreprenadbranschen. Du får också en genomgång av de ändringar som skett sedan föregående utgåva.

 

Del av kursinnehåll

 

 • Entreprenörens rätt till kostnadsreglering för ÄTA-arbeten

 • Garantiansvar 

 • Ansvar efter garantitiden 

 • Särregleringar 

 • AB-U 07 för underentreprenörer

 • Besiktningsregler 

 • Slutbesiktningens rättsverkan

 • Praktiska konsekvenser av AB 04 samt AB-U 07

 

Målgrupp

Alla som projekterar, bygger, levererar, köper/säljer, kontrollerar eller besiktigar entreprenader i hus, mark-, anläggnings-och installationssektorn såsom konsulter, projektörer, arkitekter, beställare, entreprenörer, bygg- och projektledare, inköpare, kontrollanter, besiktningsmän, jurister m.fl.

 

Förkunskaper

 

Inga förkunskaper krävs men erfarenhet från branschen är rekommenderat.

Intresseanmälan

Fyll i uppgifterna nedan så tar vi kontakt med er!

 • Facebook FA-Kurs
 • LinedIn - FA-Kurs
arrow&v

Utbildningsområden

Bygg & Teknik

Ledarskap & Retorik

Juridik & Fastighet

Arbetsmiljö & Vård

Organisationsutveckling

IT & Ekonomi

El & VVS

Kravkurser (ID06)

Öppna klassrumskurser

FA-Kurs | Rörstrandsgatan 62 | 113 40  Stockholm | 08-501 18 304 | info@fakurs.se
 • Linkedin - Grå Circle
 • Facebook - Grå Circle
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Google
 • Google