ABT 06

 


 

 

 

1 dag

ABT 06 är tillsammans med AB 04 entreprenadbranschens viktigaste och mest grundläggande föreskrift och berör flertalet av entreprenadbranschens aktörer.

 

ABT 06 ställer stora krav på beställarens och projektörens/entreprenörens förmåga att formulera förfrågningsunderlag, funktionskrav, tekniska lösningar, anbud och avtalsbekräftelser samt att utvärdera motpartens handlingar.

 

Den part som inte har mycket god kunskap och förståelse i ABT 06 riskerar därav projektets ekonomi. ABT 06 ger dig en god grund för framtida kurs i Entreprenadjuridik.

 

Del av kursinnehåll

 • Innebörden av entreprenadformen ”totalentreprenad”

 • Beställarens ansvar för tekniska lösningar vid totalentreprenader

 • Beställarens upplysningsplikt i förfrågningsunderlaget

 • Entreprenörens rätt till kostnadsreglering för ÄTA-arbeten

 • Garantiansvar och ansvar efter garantitiden

 • Besiktningsuppdraget vid en totalentreprenad

 • Beställarens rätt att innehålla betalning

 • Praktiska konsekvenser av ABT 06

 

Målgrupp

Alla som projekterar, bygger, levererar, köper/säljer, kontrollerar eller besiktigar entreprenader i hus, mark-, anläggnings-och installationssektorn såsom konsulter, projektörer, arkitekter, beställare, entreprenörer, bygg- och projektledare, inköpare, kontrollanter, besiktningsmän, jurister m.fl.

 

Förkunskaper

Erfarenhet från AB 04 är av fördel men inget krav för att ta till sig kunskaperna i ABT 06.

Intresseanmälan

Fyll i uppgifterna nedan så tar vi kontakt med er!

arrow&v
arrow&v

Utbildningsområden

Bygg & Teknik

Ledarskap & Retorik

Juridik & Fastighet

Arbetsmiljö & Vård

Organisationsutveckling

IT & Ekonomi

El & VVS

Kravkurser (ID06)

Öppna klassrumskurser

FA-Kurs | Rörstrandsgatan 62 | 113 40  Stockholm | 08-501 18 304 | info@fakurs.se
 • Linkedin - Grå Circle
 • Facebook - Grå Circle
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Google
 • Google