top of page

Vad säger kunderna?

Vad säger kunderna?

Vad säger kunderna?

Prenumerera på vårT
nyhetsbrev
 • LinkedIn
 • Facebook

© 2021 FA-Kurs | Rörstrandsgatan 62

113 40  Stockholm

08-501 18 304 | info@fakurs.se

Tack för din prenumeration!

Vänligen ange en giltig e-postadress

2 dagar

​Situationsanpassat ledarskap handlar om att du som ledare anpassar dina beteenden efter medarbetarnas kompetens. Beroende på medarbetares kompetenser och engagemang i dess arbetsuppgifter så behövs olika typer av ledarskap.

Alla människor är olika och har varierande kompetens och engagemang i olika arbetsuppgifter. En och samma individ kan behöva mycket stöd och uppmuntran i en viss situation men endast behöva kortfattad information inför en uppgift som han eller hon känner sig trygg med och är självgående i.

Denna utbildning syftar till att öka din medvetenhet som ledare för att på så sätt bli en mer flexibel ledare. En flexibel och medveten ledare ökar sin förmåga att leda genom att utveckla medarbetarnas kompetens och förmåga att kunna bedöma en människa i en situation snarare än människan.

För att nå dit måste du som ledare kunna se medarbetarens behov, förmåga och vilja i den aktuella situationen och anpassa din ledarstil efter det. Det lär du dig i denna utbildning.

Utbildningen varvar teori, konkreta modeller och praktiska övningar.

Del av kursinnehåll
 • Läsa av, förstå och identifiera behov

 • Anpassa ditt agerande efter situationen

 • Kommunicera effektivt

 • Agera snabbare

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till chefer, ledare och projektledare som vill kunna möta individens behov med hjälp av olika ledarstilar vid varje unik situation för att få effektivare och nöjdare medarbetare.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs men du förutsätts inneha eller tillträda en ledarroll för att tillgodogöra dig kursen på bästa sätt.

Du finner oss också hos:

Fyll i uppgifterna nedan så tar vi kontakt med er!

Det går också att boka denna kurs via utbildning.se

Inga förkunskaper krävs men du förutsätts inneha eller tillträda en ledarroll för att tillgodogöra dig kursen på bästa sätt.

Situationsanpassat ledarskap

Intresseanmälan

Tack för din intresseanmälan!

Vänligen ange en giltig e-postadress

 • LinkedIn
 • Facebook
Sök

Denna kurs erbjuder vi även som öppen webbkurs med fasta datum

Läs mer här!
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Google Maps
 • utbildning.se
bottom of page