top of page

Vad säger kunderna?

Vad säger kunderna?

Vad säger kunderna?

Prenumerera på vårT
nyhetsbrev
 • LinkedIn
 • Facebook

© 2021 FA-Kurs | Rörstrandsgatan 62

113 40  Stockholm

08-501 18 304 | info@fakurs.se

Tack för din prenumeration!

Vänligen ange en giltig e-postadress

4 timmar

Plötsligt hjärtstopp är en av de vanligaste dödsorsakerna hos personer i arbetsför ålder och varje år drabbas ca 10.000 personer i Sverige utanför sjukhus och endast 400-500 överlever.

Med rätt kunskap i hjärt- lungräddning, HLR, skulle många fler liv kunna räddas.

Utbildningen ger grundläggande kunskaper i hjärt-lungräddning och första hjälpen. På en arbetsplats ska det finnas rutiner och beredskap för risker i den aktuella verksamheten. Vi anpassar utbildningen efter era behov.

Utbildningens innehåll uppfyller Arbetsmiljölagstiftningens grundkrav i första hjälpen som beskrivs i Arbetsmiljöverkets författningssamling – AFS 1999:7. Utbildningen kan kompletteras med olika inriktningar och innehållet anpassas efter önskemål. Kursen innehåller både teori och praktik med tyngdpunkt på praktik.

Samtliga våra instruktörer/utbildare är certifierade av svenska HLR-rådet har egen erfarenhet från ambulans, räddningstjänst eller akutsjukvård.

Del av kursinnehåll
 • Hjärt-lungräddning

 • Varför hjärt-lungräddning

 • De första kritiska minuterna

 • Kedjan som räddar liv

 • Kontrollera livstecken

 • Skapa öppen luftväg

 • Lägga en medvetslös person i stabilt sidoläge

 • Larma på rätt sätt

 • Hjärt- lungräddning vid hjärtstopp


Luftvägsstopp

 • Identifiera och åtgärda luftvägsstopp


Hjärtstartare

 • Information

 • Demonstration

 • Apparatgenomgång

 • Användning av en hjärtstartare på ett säkert och effektivt sätt

 • Övning


Första Hjälpen

 • Kunskap om arbetsplatsens olycksfallsrisker

 • L - Livsfarligt läge (Bedöma och ev. flytta person från livsfarligt läge)

 • A - Andning (Skapa öppen luftväg och åtgärda luftvägsstopp)

 • B - Blödning (Stoppa blödningar)

 • C - Chock (Förebygga cirkulationssvikt)

 • Först på olycksplats (Prioritera och handla på olycksplats)

 • Hur förbandsutrustningen fungerar och ansvaret för den


Möjliga tillval (beroende på er verksamhets inriktning):

 • Brännskador

 • Psykisk första hjälp (Psykiska reaktioner)

 • Akuta sjukdomar

 • Kläm- och krosskador

 • Fallskador samt nack- och ryggskador

 • Kem- och frätskador

 • ÖgonskadorDenna utbildning kan avslutas med ett antal tillämpningsövningar där kursdeltagarna praktiskt får träna sina kunskaper genom övningsscenarier.Material

Varje kursdeltagare kommer att ha en egen HLR-docka under kursen för optimal träning.

Efter avslutad kurs ges ett kompetenskort i HLR


Övrigt

Utbildningen följer Svenska HLR-rådet senaste krav och riktlinjer


Enligt HLR rådets riktlinjer

Vi följer HLR rådets riktlinjer och våra föreläsare är godkända av HLR rådet att utbida inom HLR.

Målgrupp
Förkunskaper

Du finner oss också hos:

Fyll i uppgifterna nedan så tar vi kontakt med er!

Det går också att boka denna kurs via utbildning.se

HLR och första hjälpen

Intresseanmälan

Tack för din intresseanmälan!

Vänligen ange en giltig e-postadress

 • LinkedIn
 • Facebook
Sök

Denna kurs erbjuder vi även som öppen webbkurs med fasta datum

Läs mer här!
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Google Maps
 • utbildning.se
bottom of page