4 timmar

Plötsligt hjärtstopp är en av de vanligaste dödsorsakerna hos personer i arbetsför ålder och varje år drabbas ca 10.000 personer i Sverige utanför sjukhus och endast 400-500 överlever.

Med rätt kunskap i hjärt- lungräddning, HLR, skulle många fler liv kunna räddas.

Utbildningen ger grundläggande kunskaper i hjärt-lungräddning och första hjälpen. På en arbetsplats ska det finnas rutiner och beredskap för risker i den aktuella verksamheten. Vi anpassar utbildningen efter era behov.

Utbildningens innehåll uppfyller Arbetsmiljölagstiftningens grundkrav i första hjälpen som beskrivs i Arbetsmiljöverkets författningssamling – AFS 1999:7. Utbildningen kan kompletteras med olika inriktningar och innehållet anpassas efter önskemål. Kursen innehåller både teori och praktik med tyngdpunkt på praktik.

Samtliga våra instruktörer/utbildare är certifierade av svenska HLR-rådet har egen erfarenhet från ambulans, räddningstjänst eller akutsjukvård.

Del av kursinnehåll

 • Hjärt-lungräddning

 • Varför hjärt-lungräddning

 • De första kritiska minuterna

 • Kedjan som räddar liv

 • Kontrollera livstecken

 • Skapa öppen luftväg

 • Lägga en medvetslös person i stabilt sidoläge

 • Larma på rätt sätt

 • Hjärt- lungräddning vid hjärtstopp


Luftvägsstopp

 • Identifiera och åtgärda luftvägsstopp


Hjärtstartare

 • Information

 • Demonstration

 • Apparatgenomgång

 • Användning av en hjärtstartare på ett säkert och effektivt sätt

 • Övning


Första Hjälpen

 • Kunskap om arbetsplatsens olycksfallsrisker

 • L - Livsfarligt läge (Bedöma och ev. flytta person från livsfarligt läge)

 • A - Andning (Skapa öppen luftväg och åtgärda luftvägsstopp)

 • B - Blödning (Stoppa blödningar)

 • C - Chock (Förebygga cirkulationssvikt)

 • Först på olycksplats (Prioritera och handla på olycksplats)

 • Hur förbandsutrustningen fungerar och ansvaret för den


Möjliga tillval (beroende på er verksamhets inriktning):

 • Brännskador

 • Psykisk första hjälp (Psykiska reaktioner)

 • Akuta sjukdomar

 • Kläm- och krosskador

 • Fallskador samt nack- och ryggskador

 • Kem- och frätskador

 • ÖgonskadorDenna utbildning kan avslutas med ett antal tillämpningsövningar där kursdeltagarna praktiskt får träna sina kunskaper genom övningsscenarier.Material

Varje kursdeltagare kommer att ha en egen HLR-docka under kursen för optimal träning.

Efter avslutad kurs ges ett kompetenskort i HLR


Övrigt

Utbildningen följer Svenska HLR-rådet senaste krav och riktlinjer

Målgrupp

Förkunskaper

Du finner oss också hos:

Fyll i uppgifterna nedan så tar vi kontakt med er!

Det går också att boka denna kurs via utbildning.se

HLR och första hjälpen

Intresseanmälan

Vad säger kunderna?

arrow&v

Tack för din intresseanmälan!

Ange en korrekt e-postadress

 • Facebook
 • LinkedIn
 • Google Maps
 • utbildning.se