1 dag

Syftet med kursen är att du som inte är elektriker skall tillgodoses baskunskaper för att utföra enklare elarbeten i riktlinje med elsäkerhetsverkets krav. Kursen behandlar faror och vikten att säkerheten kommer i första hand när det kommer till el

Del av kursinnehåll

  • Enklare typer av elarbeten - vilka är dessa?

  • Grundläggande kunskaper i fördelningssystem, skyddsjordning, överströmsskydd, jordfelsbrytare och överlastskydd

  • Gränsdragningar i elarbetet - vad får man göra och inte göra?

  • Relevanta delar i starkströmsföreskrifterna och SS-EN 50 110-1

Målgrupp

All personal som kan tänkas att komma i kontakt med elanläggningar och behöver kunskap om elsäkerhetsverkets krav.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Du finner oss också hos:

Fyll i uppgifterna nedan så tar vi kontakt med er!

Det går också att boka denna kurs via utbildning.se

Inga förkunskaper krävs.

Elsäkerhet för icke-elektriker

Intresseanmälan

Vad säger kunderna?

arrow&v

Tack för din intresseanmälan!

Ange en korrekt e-postadress

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Google Maps
  • utbildning.se