top of page

Vad säger kunderna?

Vad säger kunderna?

Vad säger kunderna?

Prenumerera på vårT
nyhetsbrev
 • LinkedIn
 • Facebook

© 2021 FA-Kurs | Rörstrandsgatan 62

113 40  Stockholm

08-501 18 304 | info@fakurs.se

Tack för din prenumeration!

Vänligen ange en giltig e-postadress

2 dagar

Att korrekt tolka funktionskraven i PBL och BBR och hur dessa skall översättas till detaljkrav i verkligheten är en ordentlig utmaning – men det måste blir rätt redan från start. Denna kurs lär dig att hantera motstridiga tekniska egenskapskrav och hur du på bästa sätt granskar utformningskrav så att det blir rätt.

Kursen går igenom både PBL och BBR’s funktionskrav där du får en fördjupad förståelse för hur du skall tolka aktuella lagar, förordningar, föreskrifter och standarder inom tillgänglighet.

Efter avslutad kurs kommer du som arbetar med tillgänglighet i byggbranschen känna dig betydligt säkrare vad gäller att både tolka och efterfölja rådande krav enligt framförallt TIL 2 men även utvalda relevanta delar ur PBL, PBF, BBR, ALM 1 och HIN 3.

Del av kursinnehåll
 • Introduktion om ämnet

 • Så tolkar du rådande lagar, förordningar, föreskrifter och standarder korrekt

 • Lär dig tolka PBL och BBR:s funktionskrav i förhållande till detaljkrav

 • Vilka typer av funktionsnedsättning tar BBR upp

 • Lär dig att hantera motstridiga tekniska egenskapskrav

 • Lär dig att granska utformningskrav

 • Så hanterar du mindre avvikelser i samband med bygganmälan, startbesked och slutbesked

 • Enkelt avhjälpta hinder

 • Skillnader mellan olika föreskrifter och när dessa gäller

 • Skillnaden i bedömning när det gäller nybyggnad, ombyggnad och annan ändring

 • Sanktioner om lagstiftning inte följs

 • Avslutande diskussion

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som arbetar med tillgänglighet i byggprocessen såsom planarkitekter, bygglovshandläggare, arkitekter, ingenjörer m.fl.

Förkunskaper

Du bör ha grundläggande erfarenhet av byggprocessen.

Du finner oss också hos:

Fyll i uppgifterna nedan så tar vi kontakt med er!

Du bör ha grundläggande erfarenhet av byggprocessen.

Tillgänglighet i byggprocessen

Intresseanmälan

Tack för din intresseanmälan!

Vänligen ange en giltig e-postadress

Denna kurs erbjuder vi även som öppen webbkurs med fasta datum

Läs mer här!
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Google Maps
 • utbildning.se
bottom of page