top of page

Vad säger kunderna?

Vad säger kunderna?

Vad säger kunderna?

Prenumerera på vårT
nyhetsbrev
 • LinkedIn
 • Facebook

© 2021 FA-Kurs | Rörstrandsgatan 62

113 40  Stockholm

08-501 18 304 | info@fakurs.se

Tack för din prenumeration!

Vänligen ange en giltig e-postadress

1 dag övergripande kurs alternativt 2 dagar grundläggande kurs

1 dag kursplan NEDAN


Teknisk information är ett område som är stort och ständigt ökar. Tiden för att sätta sig in i all ny information är knapp, något som ställer allt större krav på vår förmåga att snabbt förstå det aktuella fallet och därefter upprätta tekniska dokument som är både korrekta och utformade på ett sätt så att läsaren snabbt och enkelt förstår innehållet.


I denna kurs lär du dig att skriva korrekta, tydliga och lättlästa tekniska dokument som fångar läsarens intresse och är pedagogiskt uppbyggda.


Dina målgrupper kan vara allt från uppdragsgivare inom myndigheter, befintliga eller nya kunder, kollegor eller chefer.


I den här kursen så lär du dig också användbara kunskaper om hur du på bästa sätt utformar rapporter, kravspecifikationer, instruktioner, handböcker m.m. Vi anpassar kursen efter dina önskemål vad gäller innehåll och fokus på de olika delarna.


Syftet med kursen är att du ska lära dig att skriva tekniska texter där budskapet verkligen når fram till målgruppen.


Du ska lära dig språkbruket som är tillämpligt vid upprättandet av tekniska texter och samtidigt få din text att vara aktuell och upplevas modern.


Kursen syftar också till att höja din språkliga medvetenhet och skrivförmåga generellt och i synnerhet tekniska dokument.


DAGSPROGRAM


8:30

 • Kursintroduktion

 • Konsten att fånga läsarens intresse

 • Målgruppsanalys och målgruppsanpassning

 • Tillämpad löpsedelsteknik

9:20 

 • Kaffepaus


9:40

 • Övningspass – frågemetoden för faktainsamling

 • Logisk tankekedja och sambandssignaler i texten

 • Textplanering, tips att komma igång

 • Rapportens olika delar och disposition

 • Övningspass – att sammanfatta en text

 • Protokoll och minnesanteckningar

11:30

 • Lunch

12:30

 • Att skriva informativa, tydliga och lättlästa texter

 • Exempel på bättre och sämre formuleringar

 • Övningspass – bättre formuleringar

 • Instruktioner och utbildningsmaterial

 • Övningspass – pedagogiska instruktioner

14:20

 • Kaffepaus

14:40

 • Svenska och engelska skrivregler

 • Övningspass – skrivregler

 • Figurer, diagram och tabeller

 • Några typografiska tumregler

 • Att utveckla sin skrivförmåga

16:30

 • Kursen slut


MÅLGRUPP


Kursen vänder sig till dig som idag upprättar tekniska dokument, för dig som är tänkt att göra det framöver och behöver en kurs för ökad förståelse och för dig som skriver instruktioner och andra tekniska dokument men vill uppdatera eller utveckla dina kunskaper i att skriva på ett korrekt, modernt och lättläst sätt som snabbt fångar läsarens intresse.


FÖRKUNSKAPER


Inga förkunskaper krävs. Vi anpassar kursen efter era kunskaper. Vid 2 dagar kurs så börjar kursen för de mest ovana och avancerar vartefter. De personer som har grundkunskapen men önskar fördjupande kunskap kan delta under dag 2 under passets med avancerade moment. Intensivkurs är för er som redan har goda förkunskapermen önskar uppdatera dessa samt lära er nya delar i ämnet och få nya infallsvinklar.

2 dagar kursplan NEDAN


Dagsprogram; dag 1 av 2


8:30

 • Kaffe och smörgås

9:00

 • Kursintroduktion

 • Olika former av teknisk dokumentation

 • Målgruppsanalys och situationsanalys

10:00

 • Att följa läsarens intresseordning

 • Orsakskedja och sambandssignaler

 • Övning 1 - Löpsedelsteknik

10:50

 • Att skriva pedagogiska, tydliga och lättlästa texter

 • Bättre och sämre formuleringar

 • Övning 2 - Formuleringar

11:40

 • Lunch

12:40

 • Övning 3 - Målgruppsanalys och frågemetoden

 • Instruktioner och handböcker

 • Användaranpassad struktur

13:30

 • Övning 4 - Instruktioner

 • EU-krav på bruksanvisningar

14:10

 • Kaffepaus

14:30

 • Fackord och förkortningar

 • Övning 5 - Ordval

15:15

 • Protokoll och minnesanteckningar

 • Övning 6 - Protokollsformuleringar

16:00

 • Dag 1 slut

Dagsprogram; dag 2 av 2


8:30

 • Kort repetition av dag 1

 • Informationsplanering med rubrikmetoden

 • Övning 7 - Textplanering och strukturering

9:20

 • Kaffe och smörgås

9:40

 • Tekniska rapporter och PM

 • Övning 8 – Informativ rapporttitel

 • Projektplaner

 • Utbildnings- och presentationsmaterial

10:45

 • Föreskrifter och regeltexter

 • Kravspecifikationer och kravformulering

 • Övning 9 - Kravformuleringar

 • Webbtexter och överskådlig webbstruktur

 • Figurer och tabeller i tekniska dokument

11:40

 • Lunch

12:40

 • Några typografiska tumregler

 • Effektivare formuleringar

 • Övning 10 - Effektivare språk

13:30

 • Språkriktighet

 • Övning 11 - Språkriktighet

14:10

 • Kaffepaus

14:30

 • Skrivregler

 • Övning 12 - Svenska skrivregler

15:15

 • Kvalitetssäkring av tekniska dokument

 • Att utveckla sin skrivförmåga

16:00

 • Kursen slut

Del av kursinnehåll
Målgrupp
Förkunskaper

Du finner oss också hos:

Fyll i uppgifterna nedan så tar vi kontakt med er!

Teknisk dokumentation

Intresseanmälan

Tack för din intresseanmälan!

Vänligen ange en giltig e-postadress

 • LinkedIn
 • Facebook
Sök

Denna kurs erbjuder vi även som öppen webbkurs med fasta datum

Läs mer här!
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Google Maps
 • utbildning.se
bottom of page