2 dagar grundkurs alt. 1 dags intensivkurs

Teknisk information är ett område som är stort och ständigt ökar. Tiden för att sätta sig in i all ny information är knapp, något som ställer allt större krav på vår förmåga att snabbt förstå det aktuella fallet och därefter upprätta tekniska dokument som är både korrekta och utformade på ett sätt så att läsaren snabbt och enkelt förstår innehållet.


I denna kurs lär du dig att skriva korrekta, tydliga och lättlästa tekniska dokument som fångar läsarens intresse och är pedagogiskt uppbyggda.

Dina målgrupper kan vara allt från uppdragsgivare inom myndigheter, befintliga eller nya kunder,  kollegor eller chefer.

I den här kursen så lär du dig också användbara kunskaper om hur du på bästa sätt utformar rapporter, kravspecifikationer, instruktioner, handböcker m.m. Vi anpassar kursen efter dina önskemål vad gäller innehåll och fokus på de olika delarna.


Syftet med kursen är att du ska lära dig att skriva tekniska texter där budskapet verkligen når fram till målgruppen.


Du ska lära dig språkbruket som är tillämpligt vid upprättandet av tekniska texter och samtidigt få din text att vara aktuell och upplevas modern.


Kursen syftar också till att höja din språkliga medvetenhet och skrivförmåga generellt och i synnerhet tekniska dokument.

Del av kursinnehåll

 • Analysera målgruppen

 • Fånga läsarens intresse

 • Skriv och informera pedagogiskt

 • Effektivisera ditt språkbruk

 • Svenska skrivregler och språkriktighet

 • Tekniska fackord i texten

 • Olika former av teknisk information

 • Kvalitetssäkring

 • Figurer och typografi

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som idag upprättar tekniska dokument, för dig som är tänkt att göra det framöver och behöver en kurs för ökad förståelse och för dig som skriver instruktioner och andra tekniska dokument men vill uppdatera eller utveckla dina kunskaper i att skriva på ett korrekt, modernt och lättläst sätt som snabbt fångar läsarens intresse.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs. Vi anpassar kursen efter dina kunskaper. Vid 2 dagar kurs så börjar kursen för de mest ovana och avancerar vartefter. De personer som har grundkunskapen men önskar fördjupande kunskap kan delta under dag 2 under passets med avancerade moment. Intensivkurs är för er som redan har goda förkunskaper men önskar uppdatera dessa samt lära er nya delar i ämnet och få nya infallsvinklar.

Du finner oss också hos:

Fyll i uppgifterna nedan så tar vi kontakt med er!

Inga förkunskaper krävs. Vi anpassar kursen efter dina kunskaper. Vid 2 dagar kurs så börjar kursen för de mest ovana och avancerar vartefter. De personer som har grundkunskapen men önskar fördjupande kunskap kan delta under dag 2 under passets med avancerade moment. Intensivkurs är för er som redan har goda förkunskaper men önskar uppdatera dessa samt lära er nya delar i ämnet och få nya infallsvinklar.

Teknisk dokumentation

Intresseanmälan

Vad säger kunderna?

arrow&v

Tack för din intresseanmälan!

Ange en korrekt e-postadress

 • Facebook
 • LinkedIn
 • Google Maps
 • utbildning.se