top of page

Vad säger kunderna?

Vad säger kunderna?

Vad säger kunderna?

Prenumerera på vårT
nyhetsbrev
 • LinkedIn
 • Facebook

© 2021 FA-Kurs | Rörstrandsgatan 62

113 40  Stockholm

08-501 18 304 | info@fakurs.se

Tack för din prenumeration!

Vänligen ange en giltig e-postadress

3 dagar (går att dela upp i 1+1+1 dag med ca 1-2 veckors mellanrum)

​Detta är ett 3 dagars ledarutvecklingsprogram som hjälper dig som ledare att utveckla din kompetens för att ta itu med vanliga ledarskapsutmaningar. Den nuvarande men framförallt den framtida arbetsplatsen fortsätter att utvecklas allt snabbare. Detta medför att ledare på alla nivåer står inför ett antal ledarskapsutmaningar som i viss mån är biprodukterna av den allt snabbare förändringstakten. De mest framgångsrika ledarna är de som kan kommunicera effektivt och påverka andra för att leda genom förändringar, hantera konflikter och använda innovativt strategiskt tänkande för att uppnå organisatoriska mål.

Denna utbildning ger dig utökad förmåga, kompetens och färdigheter för att kunna utveckla en mer framgångsrik och effektiv kommunikation. Den är utformad för att öka ledarens förmåga att ta itu med några av de vanligaste ledarskapsutmaningarna och positivt påverka framgången och engagemanget hos de som leder.

Del av kursinnehåll
 • Utveckla en anpassad strategi för att hjälpa till med att framgångsrikt genomföra förändringar

 • Ta hjälp av olika beprövade ledarskaps- och påverkansstrategier för att kunna påskynda förändringshastigheten

 • Öka medvetenheten om personliga konfliktbeteenden för att effektivt hantera konfliktsituationer

 • Erkänna och hantera personliga utlösare till destruktivt beteende som kan leda till konflikt

 • Utveckla användbara strategier som kan tillämpas för att hantera befintliga och potentiella konfliktsituationer

 • Bryta ner hinder och minska missförstånd genom utveckling och leverans av tydliga, välorganiserade meddelanden

 • Utveckla aktiva lyssningsförmågan för att förbättra tvåvägskommunikationen

 • Förbättra teamarbete genom att dela idéer och möjliggöra kreativ dialog bland teammedlemmarna

 • Utveckla en handlingsplan som behandlar nuvarande affärsutmaningar och tillämpa lämpliga ledarbeteenden för att kommunicera strategiska beslut

 • Identifiera och övervinna de hinder som hindrar strategiskt tänkande

Målgrupp

För dig som vill förbättra din professionella effektivitet genom att förstå och utveckla ditt strategiska tänkande genom färdigheter och verktyg, utvärdera beslut och öka effektiviteten i din kommunikation vid prioritering av olika förändringar.

Förkunskaper

Det är av fördel om du har erfarenhet av ledande befattning.

Du finner oss också hos:

Fyll i uppgifterna nedan så tar vi kontakt med er!

Det går också att boka denna kurs via utbildning.se

Det är av fördel om du har erfarenhet av ledande befattning.

Strategiskt ledarskap

Intresseanmälan

Tack för din intresseanmälan!

Vänligen ange en giltig e-postadress

 • LinkedIn
 • Facebook
Sök

Denna kurs erbjuder vi även som öppen webbkurs med fasta datum

Läs mer här!
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Google Maps
 • utbildning.se
bottom of page