top of page

Vad säger kunderna?

Vad säger kunderna?

Vad säger kunderna?

Prenumerera på vårT
nyhetsbrev
 • LinkedIn
 • Facebook

© 2021 FA-Kurs | Rörstrandsgatan 62

113 40  Stockholm

08-501 18 304 | info@fakurs.se

Tack för din prenumeration!

Vänligen ange en giltig e-postadress

2 dagar

Strålskyddet är viktigt inom radiografering och SSM (Strålsäkerhetsmyndigheten) har därav utfärdat föreskrifter inom området samt ställt allmänna krav för den som driver Strålskyddsutbildning.

Vår kurs uppfyller Strålsäkerhetsmyndighetens allmänna krav på strålskyddsutbildning vilka förutom kunskap om ämnet och föreskrifterna också är att utbildningen skall vara 2 dagar lång samt innehålla ett kunskapsprov. Några av kraven är att utbildningen skall vara 16 timmar lång varav 4 timmar praktik och 2 timmar kunskapsprov.

Föreskrifterna går också igenom att alla laboratorier ska knyta till sig en strålskyddsexpert (Strålskyddsexpert krävs för tillståndspliktig verksamhet med joniserande strålning, det behövs dock inte vid radiografering med så kallad kabinettröntgenutrustning)

samt att personal som deltar i öppen radiografering måste ha strålskyddsutbildning.


-          Vi hjälper er vid önskemål att komma i kontakt med en godkänd strålskyddsexpert.


Minst 5 år efter avslutad utbildning skall man enligt SSM genomföra en repetitionsutbildning på 1 dag vilken också skall innehålla ett kunskapstest.

Utöver de allmänna delarna i utbildningen så ges utrymme för er att ställa era egna frågor kopplade till er verksamhets aktuella utmaningar/problemställningar till kursledaren. På så sätt får ni konsultation i ämnet samtidigt som den nyförvärvade kunskapen blir direkt tillämpbar för er verksamhet – något som både ökar inlärningsförmågan samt ger mervärde i form av konsultation.

Del av kursinnehåll
 • Grunderna i strålningsfysik

 • SSM, lagstiftning & föreskrifter

 • Joniserande strålning och mätning

 • Strålningens skadeverkningar på människor

 • Strålskyddsnormer

 • Olyckor – om olyckan är framme och olycksförebyggande

 • Dosgränser

 • De olika mätmetoderna

 • Mätövningar – praktik

 • Kunskapsprov

 • Tid ges för frågor kopplade till er verksamhet

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som arbetar eller kommer i kontakt med öppen radiografering.

Förkunskaper

Detta är en obligatorisk grundkurs för den som skall arbeta med radiografering och ställer inga krav på förkunskaper.

Du finner oss också hos:

Fyll i uppgifterna nedan så tar vi kontakt med er!

Detta är en obligatorisk grundkurs för den som skall arbeta med radiografering och ställer inga krav på förkunskaper.

Strålskyddsutbildning - radiografering

Intresseanmälan

Tack för din intresseanmälan!

Vänligen ange en giltig e-postadress

Denna kurs erbjuder vi även som öppen webbkurs med fasta datum

Läs mer här!
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Google Maps
 • utbildning.se
bottom of page