top of page

Vad säger kunderna?

Vad säger kunderna?

Vad säger kunderna?

Prenumerera på vårT
nyhetsbrev
 • LinkedIn
 • Facebook

© 2021 FA-Kurs | Rörstrandsgatan 62

113 40  Stockholm

08-501 18 304 | info@fakurs.se

Tack för din prenumeration!

Vänligen ange en giltig e-postadress

2 dagar

I agila team, t ex ett scrumteam, arbetar människor med olika kompetenser tillsammans för att på bästa och mest produktiva sätt lösa uppgifterna i de olika delleveranserna.

En av framgångsfaktorerna för att få gruppen att fungera som ett självorganiserande och ansvarstagande team är att kunna kommunicera – motivera, ge och ta återkoppling och hantera olika åsikter m.m. Du får lära dig hur du kan coacha och inspirera dem för att få motiverade och ansvarstagande medlemmar.

Du blir medveten om drivkrafter och motivationsfaktorer som påverkar gruppens insatser.

I kursen ingår en självskattningsanalys, ett verktyg för att tillvarata och utveckla dina egna och andras beteenden, styrkor och olikheter. Analysen visar bl.a. dina kommunikations­mönster, din ledarstil, motivationsfaktorer och styrkor.

Del av kursinnehåll
 • Teamets sammansättning – olika roller

 • Hur ett team utvecklas i olika faser

 • Delaktighet och ansvar

 • Principer och värderingar i teamet

 • Nyckelfaktorer för framgångsrika och högpresterande team

 • Ledarskap

 • Självorganiserande team – vilket ledarskap krävs?

 • Din ledarstil

 • Det coachande ledarskapet

 • Kommunikation och feedback

 • Olika kommunikationsstilar

 • Verktyg för att ge och ta emot feedback

 • Motivera teamet

 • Inre och yttre motivation

 • Konkreta sätt att motivera ett agilt team

 • Hantera förändringar och motivera teamet till nya utmaningar

Målgrupp

Kursen passar alla som vill skapa och ingå i framgångsrika team för bästa prestation och produktivitet!

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs men erfarenhet av projektarbete och projektledning rekommenderas. Inga krav på IT-kunskaper då denna kurs endast behandlar metodik och förhållningssätt.

Du finner oss också hos:

Fyll i uppgifterna nedan så tar vi kontakt med er!

Det går också att boka denna kurs via utbildning.se

Inga förkunskaper krävs men erfarenhet av projektarbete och projektledning rekommenderas. Inga krav på IT-kunskaper då denna kurs endast behandlar metodik och förhållningssätt.

Skapa framgångsrika agila team

Intresseanmälan

Tack för din intresseanmälan!

Vänligen ange en giltig e-postadress

 • LinkedIn
 • Facebook
Sök

Denna kurs erbjuder vi även som öppen webbkurs med fasta datum

Läs mer här!
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Google Maps
 • utbildning.se
bottom of page