top of page

Vad säger kunderna?

Vad säger kunderna?

Vad säger kunderna?

Prenumerera på vårT
nyhetsbrev
 • LinkedIn
 • Facebook

© 2021 FA-Kurs | Rörstrandsgatan 62

113 40  Stockholm

08-501 18 304 | info@fakurs.se

Tack för din prenumeration!

Vänligen ange en giltig e-postadress

Halv- heldag lärarledd utbildning beroende på antal deltagare

Arbetsmiljöverkets ställer krav på att alla kranförare, lastkopplare och signalmän har utbildning i säkra lyft för att få använda lyftanordningar och lyftredskap. Nästan alla olyckor och tillbud beror på okunskap. Denna utbildning ger deltagaren kunskaper för att förebygga olyckor och minska riskerna för ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen.

Vad säger lagstiftningen angående lyftredskap och den som arbetar med dessa?

Från och med 1 juli 2007 ställs betydligt hårdare krav på arbetsgivaren. Enligt AFS 2006:6 § 29 får en lyftanordning eller ett lyftredskap endast användas av den som är väl förtrogen med arbetet och har teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning. Detta gäller Oavsett bransch och sammanhang där man genomför lyft, och oberoende av vilken typ av last det rör sig om. Det gäller både för den som hanterar och genomför lyften med travers, mobilkran, tornkran, pelarlift, telfers eller annan lyftanordning samt för den som agerar lastkopplare eller signalman och kopplar lyftredskap till lyftanordningar.

Föreskriften AFS 2006:6 ”Användning av lyftanordningar och lyftredskap” fastställer att det är arbetsgivarens skyldighet att ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för den anställde.

Vår kurs följer arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:6 och internationella standard SS-ISO 23 853:2006 och utbildningen ger ert företag ett företagsintyg som påvisar vilka teoretiska och praktiska kunskaper ni lärt er efter genomförd godkänd kurs! Samtliga deltagare får också efter kurs ett motsvarande intyg men på personnivå med för- och efternamn.

Vid önskemål så registrerar vi ditt utbildningsbevis i ID06 kompetensdatabas kostnadsfritt!

Del av kursinnehåll
 • Arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter

 • Lagar, föreskrifter och förordningar som gäller

 • Termer

 • Användning, Viktfördelning, Ergonomi, Säkerhet

 • Underhåll och kontroll

 • Vad är ett lyftredskap?

 • Olika typer av lyftredskap

 • Hur man signalerar

 • Lastkoppling och vikt av rätt utförande, redskap och vinklar

 • Planering

 • Kontroll av lyftredskap och lyftanordningar

 • Risker

 • Avslutande diskussion och frågeställning

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som kopplar en last till en lyftanordning eller skall agera signalman vid lyft. Kursen vänder sig även till arbetsledare och skyddsombud som ska kunna planera arbetet med och runt lyftanordningarna.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs för denna kurs.

Du finner oss också hos:

Fyll i uppgifterna nedan så tar vi kontakt med er!

Det går också att boka denna kurs via utbildning.se

Inga förkunskaper krävs för denna kurs.

Säkra lyft

Intresseanmälan

Tack för din intresseanmälan!

Vänligen ange en giltig e-postadress

 • LinkedIn
 • Facebook
Sök

Denna kurs erbjuder vi även som öppen webbkurs med fasta datum

Läs mer här!
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Google Maps
 • utbildning.se
bottom of page