top of page

Vad säger kunderna?

Vad säger kunderna?

Vad säger kunderna?

Prenumerera på vårT
nyhetsbrev
 • LinkedIn
 • Facebook

© 2021 FA-Kurs | Rörstrandsgatan 62

113 40  Stockholm

08-501 18 304 | info@fakurs.se

Tack för din prenumeration!

Vänligen ange en giltig e-postadress

2 dagar

Den här kursen ger dig en ökad medvetenhet om och förståelse för chefs- och ledarskap i allmänhet och ditt personliga ledarskap i synnerhet. Utifrån en 360-gradersanalys får du en djupare insikt i ditt eget ledarskapsbeteende och hur det påverkar dem du leder. Det tydliggör både din utvecklingspotential och ditt nuläge vilket är en effektiv utgångspunkt för den personliga ledarutvecklingsplan som är ett av dina strategiska ledarverktyg.

I syfte att utveckla och tillämpa ett effektivt ledarskap jobbar vi med förändrings- och förflyttningsverktyg som hjälper dig att kunna utforma information och budskap utifrån mottagarens förutsättningar och behov.

Som ledare är du en förebild. Du behöver således både kunna ge och ta emot feedback på sätt som är utvecklande för både mottagare och givare.

Del av kursinnehåll

360-graders ledarskapsanalys

 • Insikt hur du leder andra och påverkar deras prestation

 • Ökad förståelse för din utvecklingspotential som ledare

Ledarens kommunikation

 • Verktyg för ökad effektivitet och hur du skapar resultat

 • Kunskap om hur du jobbar med effektiv feedback

 • Insikt i att utveckla beteenden som ger motiverade och kreativa medarbetare som vill ta ansvar för sin utveckling

Att påverka och leda andra – din personliga ledarutvecklingsplan

 • Nuläge eget ledarskap  - styrkor och svagheter

 • Önskat läge och vägen dit - vad, varför, hur & när

Målgrupp

För dig som vill utvecklas som chef och ledare och som vill bidra till andras utveckling.

Förkunskaper

Vi anpassar kursen efter era förkunskaper.

Du finner oss också hos:

Fyll i uppgifterna nedan så tar vi kontakt med er!

Det går också att boka denna kurs via utbildning.se

Vi anpassar kursen efter era förkunskaper.

Personligt ledarskap

Intresseanmälan

Tack för din intresseanmälan!

Vänligen ange en giltig e-postadress

 • LinkedIn
 • Facebook
Sök

Denna kurs erbjuder vi även som öppen webbkurs med fasta datum

Läs mer här!
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Google Maps
 • utbildning.se
bottom of page