top of page

Vad säger kunderna?

Vad säger kunderna?

Vad säger kunderna?

Prenumerera på vårT
nyhetsbrev
 • LinkedIn
 • Facebook

© 2021 FA-Kurs | Rörstrandsgatan 62

113 40  Stockholm

08-501 18 304 | info@fakurs.se

Tack för din prenumeration!

Vänligen ange en giltig e-postadress

1 dag

PBL med närliggande lagar är ett komplext system, som många i samhället kommer i kontakt med utifrån olika roller. Denna kurs ger översikt över lagens innehåll samt en förståelse för de grundläg­gan­de principer som PBL vilar på och olika parters ansvar, rättigheter och skyldigheter. Den innehåller många exempel ur verkligheten.

Del av kursinnehåll
 • Varför finns det en plan- och bygglag?

 • Lagens olika kapitel samt tillhörande förordningar

 • Juridiskt bindande beslut respektive rekommendationer

 • Myndighetsutövning, allmänna och enskilda intressen

 • Fördjupning angående det allmänna intresset hälsa och säkerhet (bl a buller)

 • Markägarens rättigheter

 • Det kommunala planmonopolet och kommunens ansvar

 • Länsstyrelsens och domstolarnas roll

 • Översiktsplanen och hanteringen av riksintressen

 • Relationen mellan PBL och de lagar som reglerar t ex strandskydd och fornlämningar

Målgrupp

Politiker på olika nivåer, Trafikverket, kommunaltekniska förvaltningar och -bolag, fastighetsbolag, fastighetsmäklare, intresseorganisationer m fl.

Förkunskaper

Inga krav på förkunskaper

Du finner oss också hos:

Fyll i uppgifterna nedan så tar vi kontakt med er!

Det går också att boka denna kurs via utbildning.se

Inga krav på förkunskaper

PBL

Intresseanmälan

Tack för din intresseanmälan!

Vänligen ange en giltig e-postadress

 • LinkedIn
 • Facebook
Sök

Denna kurs erbjuder vi även som öppen webbkurs med fasta datum

Läs mer här!
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Google Maps
 • utbildning.se
bottom of page