top of page

Vad säger kunderna?

Vad säger kunderna?

Vad säger kunderna?

Prenumerera på vårT
nyhetsbrev
 • LinkedIn
 • Facebook

© 2021 FA-Kurs | Rörstrandsgatan 62

113 40  Stockholm

08-501 18 304 | info@fakurs.se

Tack för din prenumeration!

Vänligen ange en giltig e-postadress

1 dag

PBL med närliggande lagar är ett komplext system, som många i samhället kommer i kontakt med utifrån olika roller. Denna kurs ger översikt över lagens innehåll samt en förståelse för de grundläg­gan­de principer som PBL vilar på och olika parters ansvar, rättigheter och skyldigheter. Den innehåller många exempel ur verkligheten.

Del av kursinnehåll
 • Varför finns det en plan- och bygglag?

 • Lagens olika kapitel samt tillhörande förordningar

 • Juridiskt bindande beslut respektive rekommendationer

 • Myndighetsutövning, allmänna och enskilda intressen

 • Fördjupning angående det allmänna intresset hälsa och säkerhet (bl a buller)

 • Markägarens rättigheter

 • Det kommunala planmonopolet och kommunens ansvar

 • Länsstyrelsens och domstolarnas roll

 • Översiktsplanen och hanteringen av riksintressen

 • Relationen mellan PBL och de lagar som reglerar t ex strandskydd och fornlämningar

Målgrupp

Politiker på olika nivåer, Trafikverket, kommunaltekniska förvaltningar och -bolag, fastighetsbolag, fastighetsmäklare, intresseorganisationer m fl.

Förkunskaper

Inga krav på förkunskaper

Du finner oss också hos:

Fyll i uppgifterna nedan så tar vi kontakt med er!

Det går också att boka denna kurs via utbildning.se

Inga krav på förkunskaper

PBL

Intresseanmälan

arrow&v

Tack för din intresseanmälan!

Vänligen ange en giltig e-postadress

 • LinkedIn
 • Facebook
Sök

Denna kurs erbjuder vi även som öppen webbkurs med fasta datum

Läs mer här!
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Google Maps
 • utbildning.se
bottom of page