top of page

Vad säger kunderna?

Vad säger kunderna?

Vad säger kunderna?

Prenumerera på vårT
nyhetsbrev
 • LinkedIn
 • Facebook

© 2021 FA-Kurs | Rörstrandsgatan 62

113 40  Stockholm

08-501 18 304 | info@fakurs.se

Tack för din prenumeration!

Vänligen ange en giltig e-postadress

4 dagar

Dagarna kan fördelas enligt 2 + 2 dagar enligt önskemål om när i tid – helst med tid för reflektion och träning med ett tidsspann på ca 2-4 veckor.

I denna utbildning ges du kunskaper och verktyg som du behöver för att ta dig an utmaningar du kan komma att stå inför i din nya roll. Kursen tar hänsyn till vad du behöver ha med dig och träna på för att göra ett bra jobb och är uppdelad i två moduler där du får uppgifter före, under och efter kursen.

Del av kursinnehåll
 • PLUS-modellen om organisationers perspektiv och byggstenar

 • Förstå gruppens beteende och dynamik i olika utvecklingsfaser

 • Hur fungerar människor? Grundläggande kunskaper om hjärnan och det mänskliga biologiska systemet.

 • Att leda individer genom effektiv och anpassad kommunikation

 • Att få tiden att räcka till – personlig planering

 • Formulera och förankra mål

 • Samtalsverktygen coaching och feedback

 • Att delegera – varför, vad och hur

 • Konflikter. Förstå varför de uppstår, förebygga och hantera

 • Ledarskapets paradoxer – hur vet jag vilket verktyg jag ska använda?

 • Grunderna i arbetsrätt: Arbetsgivarens och den anställdes rättigheter och skyldigheter och chefen som arbetsgivarrepresentant. Från anställning till uppsägning – de viktiga hållpunkterna på vägen:
  Kontakt med facket – hur, när och varför?
  Grundläggande regler kring anställning och avslut
  Diskriminering
  Arbetstid och ledigheter


Pedagogik

Dagarna präglas av samtal, övningar, tillfällen för reflektion, fysisk aktivitet m.m. och avslutas med hemuppgifter och en plan för fortsättningen. Vi arbetar med modern neurovetenskaplig forskning som utgångspunkt, och du får grundläggande kunskap om vårt biologiska system, hjärnan, dess hot- och belöningssystem, m.m. som är ovärderlig när vi ska motivera oss själva och andra.

Målgrupp

För dig som är ny i din chefsroll. Utbildningen ger dig kunskap och verktyg för ökad trygghet, tydlighet och trovärdighet i din ledarroll.

Förkunskaper

​Det kan vara en fördel – men inget krav – att du har arbetat i din chefsroll några månader för att kunna dela värdefulla erfarenheter med andra deltagare.

Du finner oss också hos:

Fyll i uppgifterna nedan så tar vi kontakt med er!

​Det kan vara en fördel – men inget krav – att du har arbetat i din chefsroll några månader för att kunna dela värdefulla erfarenheter med andra deltagare.

Ny som chef

Intresseanmälan

Tack för din intresseanmälan!

Vänligen ange en giltig e-postadress

 • LinkedIn
 • Facebook
Sök

Denna kurs erbjuder vi även som öppen webbkurs med fasta datum

Läs mer här!
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Google Maps
 • utbildning.se
bottom of page