top of page

Vad säger kunderna?

Vad säger kunderna?

Vad säger kunderna?

Prenumerera på vårT
nyhetsbrev
 • LinkedIn
 • Facebook

© 2021 FA-Kurs | Rörstrandsgatan 62

113 40  Stockholm

08-501 18 304 | info@fakurs.se

Tack för din prenumeration!

Vänligen ange en giltig e-postadress

2 dagar

AMA Anläggning 20 är avsedd att tjäna som ett underlag vid upprättande av tekniska beskrivningar och syftar till att förenkla arbetet med att formulera beställarens krav på den färdiga produkten och dess delar. Denna kurs är för dig som behöver kunskap i att tolka eller upprätta korrekta beskrivningar inom mark och anläggning. I delen om MER Anläggning 20 lär du dig om innehållet i de nya mät- och ersättningsreglerna, principerna för deras användning och deras roll i byggsektorns regelverk.

I kursen får du god förståelse för kopplingen mellan AMA och MER anläggning genom en pedagogisk röd tråd genom kursen.

Del av kursinnehåll

AMA delen:

 • En AMA för hela anläggningssektorn

 • Bakgrund, motiv och uppbyggnad

 • Varför en ny AMA Anläggning?

 • Byggsektorns regler och AMA:s roll

 • Diskussion och övningsuppgifter

MER delen:

 • Koppling till AB 04, AMA AF 12 samt AMA Anläggning 20

 • Allmänna principer för Mät- och ersättningsreglerna

 • Begreppsförklaringar

 • Nyheter i MER Anläggning

 • Tillämpningsanvisningar

 • Skrivsätt i mängdförteckning

 • Principer för mätning och mätregler

 • Principer för ersättning och ersättningsregler

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som beställer, projekterar, bygger och besiktigar mark- och anläggningsarbeten, bl.a. byggherrar, konsulter, projektörer, byggledare, kalkylatorer, inköpare/upphandlare, arbetschefer, arbetsledare, kontrollanter, besiktningsmän.

Kursen är också viktig för dig som upprättar eller tolkar beskrivningar i förfrågningsunderlag och entreprenadkontrakt för mark och anläggning.

Förkunskaper

Erfarenhet från tidigare AMA och MER är av fördel men inget krav. Även erfarenhet från mark- och anläggningsarbete är fördelaktigt för att på bästa sätt ta till sig kursen.

Du finner oss också hos:

Fyll i uppgifterna nedan så tar vi kontakt med er!

Det går också att boka denna kurs via utbildning.se

Erfarenhet från tidigare AMA och MER är av fördel men inget krav. Även erfarenhet från mark- och anläggningsarbete är fördelaktigt för att på bästa sätt ta till sig kursen.

MER & AMA Anläggning 20

Intresseanmälan

Tack för din intresseanmälan!

Vänligen ange en giltig e-postadress

 • LinkedIn
 • Facebook
Sök

Denna kurs erbjuder vi även som öppen webbkurs med fasta datum

Läs mer här!
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Google Maps
 • utbildning.se
bottom of page