top of page

Vad säger kunderna?

Vad säger kunderna?

Vad säger kunderna?

Prenumerera på vårT
nyhetsbrev
 • LinkedIn
 • Facebook

© 2021 FA-Kurs | Rörstrandsgatan 62

113 40  Stockholm

08-501 18 304 | info@fakurs.se

Tack för din prenumeration!

Vänligen ange en giltig e-postadress

1 dag

​Denna kurs lär dig om definitioner samt krav på tillverkare och användare av maskiner. Andra direktiv som också kan beröra maskiner gås igenom. Andra viktiga lagar och direktiv  som produktansvarslagen, EMC-direktivet, ATEX-direktivet, LVD direktivet tas upp samt information om dokument som gäller vid vilka tillfällen och hur du tolkar de vanligaste standarderna.

Del av kursinnehåll
 • Introduktion: CE märkning?

 • Vad, varför, för vem och hur fungerar det?

 • Vilka dokument behöver du ta fram?

 • Så använder du dig av CE-pärmen

 • Hur går en riskbedömning till?

 • Vilka dokument måste lämnas till kunden?

 • Allmänna krav för en godkänd CE märkning

 • Så planerar du din upphandling på bästa sätt

 • Lär dig tolka de vanligaste standarderna

 • Översikt lagstiftningen inom EU

 • CE-märkningsområden

 • Harmoniserade standarder samt hur tillämpa standarder vid ombyggnationer

 • Maskindirektivet /CE krav) och arbetsutrustningsreglerna (minimikrav)

 • De olika ekonomiska aktörernas ansvar gällande CE-märkning

 • Vad gäller om en maskin byggs om eller att man konstruerar om och ändrar/lägger till maskinfunktioner, el-styr (Bygga om CE-märkt maskin eller bygga om maskin före 1995)

 • Inköp/försäljning begagnade maskiner

 • Ändringar/gränssnitt på vad en ändring är, vad får man ändra

 • Tillverka egna delar och integrera

 • Måste originaldelar användas vid reparation eller räcker det att de har samma prestanda

 • Reparation av maskindel, kan CE påverkas

 • Eftermontera byta komponenter som förbättrar säkerheten

 • Kan man i samråd med tillverkaren bibehålla CE märkningen vid ändringar, hur skall detta i så fall gå till

 • Behöver man CE märka om man själv tillverkar eller köper och monterar maskiner

 • Övrig dok. som påverkar CE; språk, innehåll mm

 • Kompetenskrav/certifiering på den som utför byte eller renovering av CE-märkta maskiner, utrustning och lyft/bärande konstruktioner

 • Kreativa personer som vill väl – ändrar ngt som går fel...

 • Fel handhavande av maskiner, CE?

 • Användarens dagliga ansvar och fortlöpande tillsyn

 • Besiktning av kontrollorgan efter förändringar när kan det krävas

 • Viktiga Rutiner vid förändringar samt hur riskbedöma och dokumentera förändringar

 • Myndighetsagerande rörande CE märkta produkter eller ombyggda-ändrade produkter

Målgrupp

Företagsledning, projektledare, skyddsombud, el- och mekaniska konstruktörer, programmerare, säljare, inköpare, arbetsledare, operatörer etc.

Förkunskaper

Inga förkunskaper behövs.

Du finner oss också hos:

Fyll i uppgifterna nedan så tar vi kontakt med er!

Inga förkunskaper behövs.

Maskinsäkerhet, CE-märkning

Intresseanmälan

Tack för din intresseanmälan!

Vänligen ange en giltig e-postadress

 • LinkedIn
 • Facebook
Sök

Denna kurs erbjuder vi även som öppen webbkurs med fasta datum

Läs mer här!
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Google Maps
 • utbildning.se
bottom of page