1 dag

Denna kurs berör lagen om upphandling inom försörjningssektorn  inom områdena vatten, energi, transporter m.m.

För att genomföra bra affärer inom försörjningssektorn krävs det att du har god kunskap i lagstiftning och rättspraxis. Du behöver också kunskap och verktyg om upphandlingsförfaranden, kravställning och metoder för att utvärdera anbud. I denna kurs vässas dina kunskaper och du som arbetar med upphandlingar inom försörjningssektorn står väl rustad efter denna kurs.

Kursen ger dig viktig kunskap och praktiska verktyg för att genomföra lyckade upphandlingar. Under kursen blandas föreläsningar och praktiska övningar.

Målet är att du efter avslutad kurs ska kunna göra goda affärer inom försörjningssektorn.

Del av kursinnehåll

 • Upphandlingar generellt

 • Lagens grundprinciper

 • Ramavtal

 • Prövning av anbudsgivare och anbud

 • Upphandling av varor och tjänster

 • Upphandling av bygg- och anläggningsarbete

 • Förfrågningsunderlag

 • Kungörelse, annonsering

 • Tilldelningsbeslut och överprövning

 • Avtalaspärr, skadestånd

 • Frågor och rättsfall

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som upphandlar inom försörjningssektorerna

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs men viss kännedom inom området är av fördel

Du finner oss också hos:

Fyll i uppgifterna nedan så tar vi kontakt med er!

Det går också att boka denna kurs via utbildning.se

Inga särskilda förkunskaper krävs men viss kännedom inom området är av fördel

LUF

Intresseanmälan

Vad säger kunderna?

arrow&v

Tack för din intresseanmälan!

Ange en korrekt e-postadress

 • Facebook
 • LinkedIn
 • Google Maps
 • utbildning.se