1 dag

Denna kurs ger dig en god kunskapsgrund i LOU och målet är att upphandlingar inte ska behöva vara komplicerade, tidskrävande och kostsamma. Kursen går igenom vilka regler och bestämmelser som styr utformningen av förfrågningsunderlag och vilka krav och kriterier för tilldelning som är tillåtna. Vidare så behandlar kursen de nyheter som har trätt i kraft och vilka effekter dessa har på upphandlingarnas genomförande.

Del av kursinnehåll

 • Upphandlingsformer i LOU & LUF

 • Regler för ramavtal

 • Ramar för förfrågningsunderlagets utformning

 • Upphandlingens faser

 • Anbudsutvärderingskriterier

 • Avbrytande av upphandling

 • Tilldelningsbeslut

 • Offentlighet och sekretess

 • Överprövning

 • Ogiltighetstalan

 • Skadestånd

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som är eller är blivande upphandlare, konsult eller anbudslämnare som kommer i kontakt med, genomför eller deltar i upphandlingar.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Du finner oss också hos:

Fyll i uppgifterna nedan så tar vi kontakt med er!

Inga förkunskaper krävs.

LOU

Intresseanmälan

Vad säger kunderna?

arrow&v

Tack för din intresseanmälan!

Ange en korrekt e-postadress

 • Facebook
 • LinkedIn
 • Google Maps
 • utbildning.se