top of page

Vad säger kunderna?

Vad säger kunderna?

Vad säger kunderna?

Prenumerera på vårT
nyhetsbrev
 • LinkedIn
 • Facebook

© 2021 FA-Kurs | Rörstrandsgatan 62

113 40  Stockholm

08-501 18 304 | info@fakurs.se

Tack för din prenumeration!

Vänligen ange en giltig e-postadress

1 dag

Denna kurs ger dig en god kunskapsgrund i LOU och målet är att upphandlingar inte ska behöva vara komplicerade, tidskrävande och kostsamma. Kursen går igenom vilka regler och bestämmelser som styr utformningen av förfrågningsunderlag och vilka krav och kriterier för tilldelning som är tillåtna. Vidare så behandlar kursen de nyheter som har trätt i kraft och vilka effekter dessa har på upphandlingarnas genomförande.

Del av kursinnehåll
 • Upphandlingsformer i LOU & LUF

 • Regler för ramavtal

 • Ramar för förfrågningsunderlagets utformning

 • Upphandlingens faser

 • Anbudsutvärderingskriterier

 • Avbrytande av upphandling

 • Tilldelningsbeslut

 • Offentlighet och sekretess

 • Överprövning

 • Ogiltighetstalan

 • Skadestånd

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som är eller är blivande upphandlare, konsult eller anbudslämnare som kommer i kontakt med, genomför eller deltar i upphandlingar.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Du finner oss också hos:

Fyll i uppgifterna nedan så tar vi kontakt med er!

Inga förkunskaper krävs.

LOU

Intresseanmälan

Tack för din intresseanmälan!

Vänligen ange en giltig e-postadress

 • LinkedIn
 • Facebook
Sök

Denna kurs erbjuder vi även som öppen webbkurs med fasta datum

Läs mer här!
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Google Maps
 • utbildning.se
bottom of page