top of page

Vad säger kunderna?

Vad säger kunderna?

Vad säger kunderna?

Prenumerera på vårT
nyhetsbrev
 • LinkedIn
 • Facebook

© 2021 FA-Kurs | Rörstrandsgatan 62

113 40  Stockholm

08-501 18 304 | info@fakurs.se

Tack för din prenumeration!

Vänligen ange en giltig e-postadress

2 dagar

Syftet med kursen är att du skall kunna förstå och använda lokalresursplanering (LRP) som är en metod för att uppnå en effektiv verksamhet.

Kursen lär dig bygga en strategisk och långsiktig lokalresursplanering och skapa en organisation där roller och ansvar i processen blir tydliga. Den vänder sig till både offentlig och privat verksamhet och är till för dig som vill börja arbeta med lokalresursplanering eller utveckla en redan existerande verksamhet.

Under kursen lär du dig hur du inventerar lokalbehov och lokalbestånd och tar fram nödvändiga analyser och prognoser för att ta fram långsiktiga åtgärdsplaner. Kursen har några avsnitt som går djupare in på analyser av exempelvis nyttjande och kapacitet och andra som fördjupar sig i värdering och prioritering av olika lokalförsörjningsåtgärder. Den andra kursdagen innehåller en fördjupning inom lokalprojekt och hur lokalprojekt kan bedrivas.

Du som går kursen får konkreta råd om strategier och metoder som kan användas direkt när du kommer hem. Kursen varvar föreläsningar, övningar och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna.

Del av kursinnehåll
 • Genomgång av facility management, lokalresursplanering och serviceplanering

 • Ökad effektivitet genom strategisk planering

 • Lokalrevision

 • Mätmetoder, nyckeltal

 • Upprätta lokalresursplan och lokalförsörjningsplan

 • Lokalprojekt

 • Vägen till rätt investeringsbeslut

 • Uppföljning och erfarenhetsåterföring

Målgrupp

Fastighetschefer, fastighetsförvaltare, facility managers och för dig som arbetar med strategisk planering, lokalresursplanering eller lokalplanering. Kursen vänder sig också till dig som arbetar med förvaltningstjänster.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Du finner oss också hos:

Fyll i uppgifterna nedan så tar vi kontakt med er!

Inga förkunskaper krävs.

Lokalresursplanering och Lokalförsörjning

Intresseanmälan

Tack för din intresseanmälan!

Vänligen ange en giltig e-postadress

Denna kurs erbjuder vi även som öppen webbkurs med fasta datum

Läs mer här!
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Google Maps
 • utbildning.se
bottom of page