top of page

Vad säger kunderna?

Vad säger kunderna?

Vad säger kunderna?

Prenumerera på vårT
nyhetsbrev
  • LinkedIn
  • Facebook

© 2021 FA-Kurs | Rörstrandsgatan 62

113 40  Stockholm

08-501 18 304 | info@fakurs.se

Tack för din prenumeration!

Vänligen ange en giltig e-postadress

2 dagar

Vad är en effektiv workshop? Vår definition är att det är en workshop som leder fram till ett resultat - något som går att använda direkt. Det kan vara affärsidéer, processförbättringar, produktutveckling och mycket, mycket mer. Workshopledarens uppgift är att hjälpa gruppen att nå detta mål genom att stimulera kreativitet, innovation och samarbete. Förberedelser, struktur, kreativitet, processdesign, idégenererings- och beslutstekniker är några av de saker som hjälper dig som workshopledare – både i digitala och fysiska workshops.

I dagens resultat- och kunskapsinriktade samhälle är förmågan att kunna leda en grupp till att man når sina mål en mycket eftertraktad kompetens.

Kursens mål är att ge dig kunskaper, färdigheter och verktyg för att framgångsrikt kunna leda effektiva workshops mot ett uppsatt mål.


Inledning

Skillnad på workshop och arbetsmöte

Grunderna i facilitering

Facilitatorns roll och ansvar

Facilitatorns verktygslåda – vilka verktyg behövs för att bygga en effektiv workshop?


Före

Syfte och mål – varför vi ska träffas och vad ska vi göra

Värdeskapande deltagare

Processdesign – tydlig struktur i en kreativ miljö

Välja verktyg och tekniker för beslutsfattande, kreativitet och prioritering

Det skapande mötesrummet – praktiska förutsättningar

Konsten att hålla sig neutral


Under

Framgångsrik introduktion

Regler och ramverk för workshopen

Att leda gruppens process – vad skapar samspel och dynamik

Tekniker för beslutsfattande

Öppna frågor – frågeteknik som stimulerar

Att hantera besvärliga situationer som kan uppstå

Hur hjälper jag gruppen att fatta beslut?

Att dokumentera resultatet


Efter

Utvärdering av workshopen

Action plan – hur följer jag upp resultatet

I kursen varvas ett stort antal praktiska övningar med teori. Tyngdpunkten ligger på de praktiska övningarna och du får lära dig flera verktyg och tekniker som är vanliga vid workshops och arbetsmöten. Du får exempel på ett antal icebreakers, energizers, kreativitetsövningar, idégenererings- och beslutsverktyg.

Del av kursinnehåll
Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som vill bli bättre på att leda grupper i effektiva workshops och arbetsmöten. Exempelvis teamledare, gruppledare, projektledare, systemutvecklare, chefer, processutvecklare, förändringsledare och många fler

Förkunskaper

Kursen kräver inga förkunskaper men det är bra om du i alla fall har en viss möteserfarenhet.

Vad skiljer den digitala versionen av kursen gentemot klassrumsvarianten?

Inte speciellt mycket mer än mötesformen. Vi använder Zoom för kommunikation och jobbar parallellt med Miro för samarbete och workshopövningar.

Bägge kurstyperna är upplagda så att det är korta pass med teorigenomgång och därefter tillämpning/övning. Vi tar kortare bensträckare ungefär var 45:e minut och naturligtvis har vi kaffe- och lunchrast också.

Du finner oss också hos:

Fyll i uppgifterna nedan så tar vi kontakt med er!

Det går också att boka denna kurs via utbildning.se

Kursen kräver inga förkunskaper men det är bra om du i alla fall har en viss möteserfarenhet.

Vad skiljer den digitala versionen av kursen gentemot klassrumsvarianten?

Inte speciellt mycket mer än mötesformen. Vi använder Zoom för kommunikation och jobbar parallellt med Miro för samarbete och workshopövningar.

Bägge kurstyperna är upplagda så att det är korta pass med teorigenomgång och därefter tillämpning/övning. Vi tar kortare bensträckare ungefär var 45:e minut och naturligtvis har vi kaffe- och lunchrast också.

Leda effektiva workshops & arbetsmöten

Intresseanmälan

Tack för din intresseanmälan!

Vänligen ange en giltig e-postadress

Denna kurs erbjuder vi även som öppen webbkurs med fasta datum

Läs mer här!
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Google Maps
  • utbildning.se
bottom of page