2 dagar

Att leda andra individer innebär olika utmaningar och svårigheter beroende på var i organisationen ledarskapet utövas. Att leda andra ledare innebär att i viss del leda indirekt vilket på flera sätt skiljer från det direkta ledarskapet. Förutom det rent fysiska avståndet till medarbetarna, handlar det även om att ta fram visioner och långsiktiga mål, fatta snabba beslut här och nu, tänka strategiskt och fatta långsiktiga beslut.

Ju fler chefsled organisationen har desto större kan skillnaden vara mellan lednings-gruppens och medarbetarnas perspektiv och bild av vart organisationen ska. En av de vanligaste utmaningarna är att få alla att jobba mot samma mål och skapa energi så att alla drar åt samma håll och att skapa en förståelse för och kommunicera ut det som är viktigt just nu.

När du leder andra ledare ökar kraven på att kunna hantera, kommunicera och balansera såväl direktiv uppifrån som krav nedifrån.

Under kursen får du möjlighet att analysera och diskutera kring ditt eget indirekta ledarskap, vilka maktbaser du använder eller inte använder och vilka dina största utmaningar är när du kommunicerar och leder andra på flera olika nivåer. Du får en ökad förståelse för vilken typ av förebild du själv är och hur ditt beteende och kommunikation uppfattas och påverkar både medarbetare och organisationen.

Del av kursinnehåll

 • Ökad förståelse för hur du effektivt påverkar andras förmåga att prestera

 • Ökad förmåga att analysera, och medvetet utveckla ditt strategiska ledarskap och din strategiska förmåga

 • Kunskap om hur du leder på olika organisatoriska nivåer

 • Förståelse för hur olika ledarstrategier påverkar organisationens prestationsförmåga

 • En strategisk utvecklingsplan i syfte att utveckla ditt ledarskap

 • Verktyg för ökad effektivitet och hur du skapar resultat genom andra

 • Kunskap om hur du jobbar med effektiv feedback

Målgrupp

Har du tagit steget att gå från direkt ledarskap till att leda genom andra chefer? Denna utbildning Leda andra ledare ger dig förståelse för vilka förmågor du behöver utveckla för att skapa tillit genom flera led.

Förkunskaper

Leda andra ledare är för dig som har en eller flera organisatoriska nivåer mellan dig och medarbetarna. Du kan till exempel sitta i ledningsgruppen eller vara mellanchef.

Du finner oss också hos:

Fyll i uppgifterna nedan så tar vi kontakt med er!

Det går också att boka denna kurs via utbildning.se

Leda andra ledare är för dig som har en eller flera organisatoriska nivåer mellan dig och medarbetarna. Du kan till exempel sitta i ledningsgruppen eller vara mellanchef.

Leda andra ledare

Intresseanmälan

Vad säger kunderna?

arrow&v

Tack för din intresseanmälan!

Ange en korrekt e-postadress

 • Facebook
 • LinkedIn
 • Google Maps
 • utbildning.se