top of page

Vad säger kunderna?

Vad säger kunderna?

Vad säger kunderna?

Prenumerera på vårT
nyhetsbrev
 • LinkedIn
 • Facebook

© 2021 FA-Kurs | Rörstrandsgatan 62

113 40  Stockholm

08-501 18 304 | info@fakurs.se

Tack för din prenumeration!

Vänligen ange en giltig e-postadress

2 dagar

​Laser används inom allt flera yrkesområden då nya användningsområden tillkommer och tekniken är därmed i ständig utveckling.

Laser medför dock risker då den genom sin höga strålningstäthet kan skada biologisk vävnad som hud och ögon men innebär också risker som att orsaka antändning/brand.

Att arbeta med laser på ett säkert sätt kräver därför kunskap om laserstrålningens speciella egenskaper och risker.

Arbetsmiljöverket och Strålsäkerhetsmyndigheten har utfärdat bestämmelser om dokumenterad kompetens för en säker hantering.

Denna kurs ger dig genom teoretiska och praktiska moment den kunskap som krävs för att du korrekt ska kunna tolka Arbetsmiljöverkets och Strålsäkerhetsmyndighetens standarder och föreskrifter. Du lär dig också vilka krav som gäller angående val och användning av skydd.

Del av kursinnehåll
 • Laserteorins grunder

 • Laserns biologiska och materiella effekter och risker

 • Skyddsaspekter

 • Genomgång av Intensed Pulsed Light (IPL) och dess risker

 • Genomgång av Arbetsmiljöverkets och Strålsäkerhetsmyndighetens standarder och föreskrifter

 • Klassning och skydd

 • Gränsvärden (MTE)

 • Genomgång av kontrollmätning och fältmätning

 • Mätutrustning

 • Avslutande diskussion

Målgrupp

Kursen vänder sig till laseransvariga, användare/operatörer, servicepersonal av laserutrustning, skyddsombud, arbetsmiljöinspektörer, arbetsmiljöingenjörer, arbetsledare och till andra som önskar mer kunskap i lasersäkerhet.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs för denna kurs.

Du finner oss också hos:

Fyll i uppgifterna nedan så tar vi kontakt med er!

Inga förkunskaper krävs för denna kurs.

Lasersäkerhet

Intresseanmälan

Tack för din intresseanmälan!

Vänligen ange en giltig e-postadress

 • LinkedIn
 • Facebook
Sök

Denna kurs erbjuder vi även som öppen webbkurs med fasta datum

Läs mer här!
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Google Maps
 • utbildning.se
bottom of page