top of page

Vad säger kunderna?

Vad säger kunderna?

Vad säger kunderna?

Prenumerera på vårT
nyhetsbrev
 • LinkedIn
 • Facebook

© 2021 FA-Kurs | Rörstrandsgatan 62

113 40  Stockholm

08-501 18 304 | info@fakurs.se

Tack för din prenumeration!

Vänligen ange en giltig e-postadress

1 dag

​En aktiv krishanteringsplan ger mallar, rutiner och förutsättningarna för att skapa ett systematiskt arbetsmiljöarbete i företagets krisberedskap. Kursinnehållet skräddarsys efter era behov, krisområden, ansvar och ger en genomgående analys av organisationens sårbarhet och dess förbättringsåtgärder.  

Tack vare en interaktiv utbildningsmiljö skapas god tid för diskussioner, reflektioner och frågeställningar.

Efter avslutad kurs kommer ni besitta ökad medvetenhet gällande beredskap och hantering vid eventuell kris.

Del av kursinnehåll
 • Vad säger AFS 1999:7

 • Vad är en kris?

 • Roller och ansvar

 • Agerande vid kris/terror/hot/ våld

 • Hur sårbar är organisationen?

Målgrupp

Kursen riktar sig mot de företag som behöver ta fram en krisplan, skapa krisgrupper, rollfördelningar och/ eller vill bygga upp ett systematiskt krisarbete med mallar, rutiner och helårsplan.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Du finner oss också hos:

Fyll i uppgifterna nedan så tar vi kontakt med er!

Det går också att boka denna kurs via utbildning.se

Inga förkunskaper krävs.

Krisberedskap & hantering

Intresseanmälan

Tack för din intresseanmälan!

Vänligen ange en giltig e-postadress

 • LinkedIn
 • Facebook
Sök

Denna kurs erbjuder vi även som öppen webbkurs med fasta datum

Läs mer här!
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Google Maps
 • utbildning.se
bottom of page