1 dag

​En aktiv krishanteringsplan ger mallar, rutiner och förutsättningarna för att skapa ett systematiskt arbetsmiljöarbete i företagets krisberedskap. Kursinnehållet skräddarsys efter era behov, krisområden, ansvar och ger en genomgående analys av organisationens sårbarhet och dess förbättringsåtgärder.  

Tack vare en interaktiv utbildningsmiljö skapas god tid för diskussioner, reflektioner och frågeställningar.

Efter avslutad kurs kommer ni besitta ökad medvetenhet gällande beredskap och hantering vid eventuell kris.

Del av kursinnehåll

  • Vad säger AFS 1999:7

  • Vad är en kris?

  • Roller och ansvar

  • Agerande vid kris/terror/hot/ våld

  • Hur sårbar är organisationen?

Målgrupp

Kursen riktar sig mot de företag som behöver ta fram en krisplan, skapa krisgrupper, rollfördelningar och/ eller vill bygga upp ett systematiskt krisarbete med mallar, rutiner och helårsplan.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Du finner oss också hos:

Fyll i uppgifterna nedan så tar vi kontakt med er!

Det går också att boka denna kurs via utbildning.se

Inga förkunskaper krävs.

Krisberedskap & hantering

Intresseanmälan

Vad säger kunderna?

arrow&v

Tack för din intresseanmälan!

Ange en korrekt e-postadress

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Google Maps
  • utbildning.se