top of page

Vad säger kunderna?

Vad säger kunderna?

Vad säger kunderna?

Prenumerera på vårT
nyhetsbrev
 • LinkedIn
 • Facebook

© 2021 FA-Kurs | Rörstrandsgatan 62

113 40  Stockholm

08-501 18 304 | info@fakurs.se

Tack för din prenumeration!

Vänligen ange en giltig e-postadress

2-3 dagar

Ändrade och ännu aktuella regler i bygglagstiftningen skedde i maj 2011. I den reviderade plan- och bygglagen (PBB) så blev bestämmelserna både enklare och tydligare vilket ökat förutsättningarna för en mer enhetlig rättstillämpning.


I nya PBL så ändrades Kvalitetsansvarig till Kontrollansvarig och kravet på kontroll och tillsyn skärptes. Det finns två klasser för Kontrollansvariga, N och K (Kontroll av Normal och Komplicerad art) och båda måste vara certifierade av RISE eller KIWA. I praktiken är det ingen större skillnad mellan certifieringsorganen då de båda utgår från Boverkets krav BFS 2011:14 KA 4 med ändringar.


Här kan du läsa mer om certifieringen https://www.kiwa.com/se/sv/tjanst/kontrollansvariga/. Vi hjälper dig med bokning och information om certifiering vid behov. Vårt kursmaterial och kursupplägg är i enlighet med certifieringsbolagens kunskapskrav.


Behörighetsklass N 
Behörighetsklass N gäller exempelvis uppförande, tillbyggnad, ombyggnad eller annan ändring av en eller tvåbostadshus, flerbostadshus med högst två våningsplan eller arbeten rörande skyddsrum och monteringsfärdiga lagerbyggnader. Behörighetsklass N gäller också rivning av byggnader med högst två våningsplan samt arbeten rörande barnstugor, mindre industri och kontorsbyggnader och idrottsplatser.

Behörighetsklass K 
Behörighetsklass K gäller exempelvis uppförande, tillbyggnad, ombyggnad, rivning eller annan ändring av byggnader oavsett våningsplan samt arbeten rörande skyddsrum, större skolbyggnader, kabinbanor, tunnlar och bergrum, radio- eller telemaster och vindkraftverk. Arbeten som berör fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga gäller under behörighetsklass K. Så även kontroll av byggnader och anläggningar för brandfarlig verksamhet som är av komplicerad art.

Del av kursinnehåll
 • Introduktion om Nya PBL med bakgrund, struktur, syfte innehåll och definitioner

 • Krav på byggnadsverk, byggprodukter, tomter och allmänna platser

 • Byggprocessen ur ett KA perspektiv

 • Lagen om skydd mot olyckor

 • Lag om skyddsrum och Förordningen om skyddsrum

 • Regler om tillgänglighet, byggprodukter, skyddsrum, certifiering av sakkunniga och kontrollanter, energideklarationer

 • Ledningssystem för kvalitet och miljö

 • Miljöbalken och Avfallsförordningen

 • Handläggning samt genomförande av av bygg-, rivnings- och markåtgärder

 • Tillsyn och påföljder: Byggnadsnämndens uppgifter, överklaganden

 • Grunder i Standardavtal AB 04, ABT 06, ABS 09 och Konsumenttjänstlagen

 • Boverkets föreskrifter HIN och ALM samt ÖVR, H, SAK, KUL, CEX, TYP och TIL

 • Konstruktionsregler och Eurocodes som berör KA

 • Inventering av farligt avfall inför rivning

 • Att jobba som KA

Målgrupp

Kursen riktar sig till alla som är i behov av en KA utbildning, såsom arkitekter, byggmästare, byggnadsingenjörer, byggnadsinspektörer, konsulter och övriga med behov av KA utbildning.

Förkunskaper

För att gå kursen krävs inga förkunskaper. För att kunna söka certifiering i ämnet så krävs utbildningsbakgrund och/eller arbetserfarenhet från byggsektorn enligt Boverkets BFS 2011:14 - KA 4. Läs mer om BFS 2011:14 – KA 4 här.

Du finner oss också hos:

Fyll i uppgifterna nedan så tar vi kontakt med er!

Det går också att boka denna kurs via utbildning.se

För att gå kursen krävs inga förkunskaper. För att kunna söka certifiering i ämnet så krävs utbildningsbakgrund och/eller arbetserfarenhet från byggsektorn enligt Boverkets BFS 2011:14 - KA 4. Läs mer om BFS 2011:14 – KA 4 här.

Kontrollansvarig N & K (enligt nya PBL)

Intresseanmälan

Tack för din intresseanmälan!

Vänligen ange en giltig e-postadress

 • LinkedIn
 • Facebook
Sök

Denna kurs erbjuder vi även som öppen webbkurs med fasta datum

Läs mer här!
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Google Maps
 • utbildning.se
bottom of page