top of page

Vad säger kunderna?

Vad säger kunderna?

Vad säger kunderna?

Prenumerera på vårT
nyhetsbrev
 • LinkedIn
 • Facebook

© 2021 FA-Kurs | Rörstrandsgatan 62

113 40  Stockholm

08-501 18 304 | info@fakurs.se

Tack för din prenumeration!

Vänligen ange en giltig e-postadress

2 dagar

​Som inköpare och logistiker stöter du dagligen på juridiska problem som måste lösas. Denna kurs fokuserar på lagar och förordningar du som inköpare eller logistiker måste känna till och kunna i ditt dagliga arbete. Mycket fokus läggs på lagar och regelverk inom handel och transport, t.ex. INCOTERMS  2010, NSAB 2015 samt avtalsrätt och problematik rörande försäkringar.

Del av kursinnehåll
 • Inledning

 • Grunder inom EU‐rätt mot handel samt tullunionen

 • Svenska befintliga avtalslagen samt förslag på modern avtalslag

 • Principer för tolkning av avtal, PECL samt Unidroit

 • Hur ska lydelser i avtal tolkas? Verktyg som kan hjälpa till vid tolkningen ges.

 • NSAB 2015 - skillnader från det nuvarande NSAB 2000 och hur du påverkas

 • Lex mercatoria

 • Svenska köplagen

 • Internationella köplagen och Incoterms 2010

 • Likheter och skillnader mellan svenska‐ och internationella köplagen.

 • Grundlig genomgång av Incoterms.

 • Genomgång av varje villkor med praktiska fall.

 • Betalningsvillkor

 • Vilka försäkringar blir aktuella i samband med kommersiella köp?

 • Skillnaden mellan varuförsäkring och transportörens ansvarsförsäkring.

 • Argument för att ha en varuförsäkring.

 • ICCs modellavtal för köp av varor

Målgrupp

Inköpare, logistiker m.fl.

Förkunskaper

Grundläggande förståelse inom inköps och logistikområdet. Vi anpassar innehållet efter era förkunskaper, mål och behov av kursen.

Du finner oss också hos:

Fyll i uppgifterna nedan så tar vi kontakt med er!

Det går också att boka denna kurs via utbildning.se

Grundläggande förståelse inom inköps och logistikområdet. Vi anpassar innehållet efter era förkunskaper, mål och behov av kursen.

Juridik för inköpare & logistiker

Intresseanmälan

Tack för din intresseanmälan!

Vänligen ange en giltig e-postadress

 • LinkedIn
 • Facebook
Sök

Denna kurs erbjuder vi även som öppen webbkurs med fasta datum

Läs mer här!
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Google Maps
 • utbildning.se
bottom of page