top of page

Vad säger kunderna?

Vad säger kunderna?

Vad säger kunderna?

Prenumerera på vårT
nyhetsbrev
 • LinkedIn
 • Facebook

© 2021 FA-Kurs | Rörstrandsgatan 62

113 40  Stockholm

08-501 18 304 | info@fakurs.se

Tack för din prenumeration!

Vänligen ange en giltig e-postadress

1-3 dagar* inkl. certifiering tillhandahållen från PeopleCert (certifiering är valfritt)


*Kurslängd varierar efter nedanstående förkunskaper:

3 dagar: För deltagare utan ITIL® bakgrund, med intresse för processdetaljer i ITIL®: inklusive pappersbaserad certifieringsexamen.

2 dagar: För deltagare med viss ITIL® bakgrund, med fokus endast på ITIL® 4 ramverket: inklusive pappersbaserad certifieringsexamen.

1 dag intensivkurs: För deltagare med gedigen ITIL® bakgrund: Certifieringsexamen görs efter överenskommelse**.

**Rekommenderat är att inte göra certifieringsexamen i samband med intensivkursen.


Om ITIL® 4 Foundation

Syftet och målet med denna kurs är att du ska få god förståelse för ITIL® 4 Service Management ramverket och kunna använda kunskapen och publikationerna som referenser för att leda Service Management arbetet samt för att få god grund inför eventuella framtida fortsättningsstudier i ämnet.

De kända ITIL® processerna är nu grupperade i praktiker:

 • 14 st generiska management-praktiker

 • 17 st praktiker fokuserade mot service management

 • 3 tekniska praktiker

Del av kursinnehåll
 • Nyckelkoncepten inom ITIL® 4 Service Management

 • Vägvisningar om vad man skall fokusera på då man utvecklar, erbjuder och
  kontinuerligt förbättrar IT tjänster

 • Vägledning (Lär dig att fokusera på värdet, börja var du är, samarbeta, tänka på helheten, jobba agilt och praktiskt, optimera och automatisera)

 • De fyra dimensionerna inom Service Management (1. Organisation & personal, 2.
  Information & teknologi, 3. Partners & underleverantörer samt 4. Värdeströmmar &
  processer)

 • ITIL® Service Value System & ITIL® Service Value Chain

 • Praktiker (processer, värdeströmmar)

 • Vilka roller de olika processerna har

 • Hur man arbetar i praktiken

 • Hur man utvecklar sina rutiner med hjälp av Service Value Chain aktiviteter

 • Värdeskapande

 • Tjänster & produkter

 • Service Value System

 • Service Value Chain

 • Avslutande diskussion och tid för frågeställning


Kursmaterialet är på engelska men kursen hålls på svenska. Certifieringen är på engelska.Mervärde

 • Kurs kan hållas på kvällar och helger för att undvika produktionsbortfall.

 • Inför certifieringen så kommer ni få träna på tidigare riktiga tentamensfrågor.

Målgrupp

Kursen vänder sig bland annat till de som arbetar med drift, tjänsteutveckling och
förvaltning, operativa incident-, problem- och change managers, IT Service Management
konsulter, projektledare, tjänsteägare m.fl. Kursen vänder sig utöver ovan nämnda även
till alla andra som ser värdet i att besitta kunskap i ITIL® 4 Foundation.

Förkunskaper

Vi anpassar kursens upplägg och innehåll efter era deltagares behov och förkunskaper.

ITIL® is a registered trademark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS
Limited. All rights reserved.

Du finner oss också hos:

Fyll i uppgifterna nedan så tar vi kontakt med er!

Det går också att boka denna kurs via utbildning.se

Vi anpassar kursens upplägg och innehåll efter era deltagares behov och förkunskaper.

ITIL® is a registered trademark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS
Limited. All rights reserved.

ITIL®4 foundation

Intresseanmälan

Tack för din intresseanmälan!

Vänligen ange en giltig e-postadress

 • LinkedIn
 • Facebook
Sök

Denna kurs erbjuder vi även som öppen webbkurs med fasta datum

Läs mer här!
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Google Maps
 • utbildning.se
bottom of page