top of page

Vad säger kunderna?

Vad säger kunderna?

Vad säger kunderna?

Prenumerera på vårT
nyhetsbrev
 • LinkedIn
 • Facebook

© 2021 FA-Kurs | Rörstrandsgatan 62

113 40  Stockholm

08-501 18 304 | info@fakurs.se

Tack för din prenumeration!

Vänligen ange en giltig e-postadress

3 dagar

​Denna utbildning vänder sig till dig som vill lära dig grundläggande revisionsteknik för internrevision. Interna revisioner är ett verkningsfullt verktyg för att på ett strukturerat sätt belysa verksamheten i syfte att utveckla den. Genom välfungerande interna revisioner ges möjligheten att kontinuerligt förbättra och effektivisera organisationen.

​För dig som internrevisor är kunskap inom revisionsteknik och revisionsmetodik centralt, för att kunna utföra revisioner som leder till förbättringar. En god förståelse för kraven i aktuell standard är också viktigt. Utbildningen ger dig den grundläggande kunskap du behöver inom dessa områden för att kunna genomföra revisioner som bidrar till företagets utveckling.

​I kursen lär du dig revisionsteknik och revisionsmetodik och du ges de verktyg som du behöver för att kunna genomföra en professionell revision. Kvalitetsledningsstandarden ISO 9001 och miljöledningsstandarden ISO 14001 (senaste, 2015) behandlas också under kursen.

Efter avslutad utbildning ska deltagaren kunna utföra interna revisioner på företaget på ett professionellt sätt som bidrar till förbättring av den egna verksamheten. Du ska också känna dig mer förberedd inför en revision, avvikelseformulering samt att kunna presentera revisionsresultatet.

Del av kursinnehåll
 • Genomgång av aktuella standarder för ledningssystem

 • Tekniker och angreppssätt

 • Upplägg av internrevisioner

 • Utformning av avvikelserapport

 • Utformning av revisionsrapport

 • Rapportering och uppföljning

Målgrupp

Utbildningen vänder sig främst till dig som ska utföra interna revisioner inom kvalitet och/eller miljö eller dig som ansvarar för interna revisioner på företaget.

Förkunskaper

För att du ska få ut så mycket som möjligt av utbildningen bör du förbereda dig genom att läsa igenom standarden och orientera dig i området.

Du finner oss också hos:

Fyll i uppgifterna nedan så tar vi kontakt med er!

Det går också att boka denna kurs via utbildning.se

För att du ska få ut så mycket som möjligt av utbildningen bör du förbereda dig genom att läsa igenom standarden och orientera dig i området.

Internrevision & revisionsteknik

Intresseanmälan

Tack för din intresseanmälan!

Vänligen ange en giltig e-postadress

 • LinkedIn
 • Facebook
Sök

Denna kurs erbjuder vi även som öppen webbkurs med fasta datum

Läs mer här!
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Google Maps
 • utbildning.se
bottom of page