top of page

Vad säger kunderna?

Vad säger kunderna?

Vad säger kunderna?

Prenumerera på vårT
nyhetsbrev
 • LinkedIn
 • Facebook

© 2021 FA-Kurs | Rörstrandsgatan 62

113 40  Stockholm

08-501 18 304 | info@fakurs.se

Tack för din prenumeration!

Vänligen ange en giltig e-postadress

1 dag

Denna kurs syftar till att ge deltagaren ökad kunskap i konflikthantering, stressreducerande metod, lågaffektivt bemötande, aggressionsteori, triggers och kunskap om det egna beteendet.

Kursen ger även verktyg för hur man kan hantera situationer säkrare och därmed förebygga hot och våld på arbetsplatsen.

Kursgenomförandet sker under variation av teori och praktik genom föreläsning, diskussioner och praktiska övningar.

Inför kurs så stämmer vi noggrant av hur just er situation ser ut för att kursen ska bli helt rätt efter er verksamhets nuvarande utmaningar och framtida mål.

“Att utsättas för hot och våld i arbetet är vanligare inom vissa branscher. Exempelvis har 12% av de som arbetar i vård och omsorg varit utsatta för hot eller våld, 9% i transportnäringen, 7% i offentlig förvaltning och 6% i utbildningssektorn.” SCB, 2018

Del av kursinnehåll
 • Arbetsmiljölagen och AFS 1993:2

 • Hot och våld i arbetsmiljön

 • Riskinventering

 • Triggers för våld

 • Kommunikation

 • Lågaffektivt bemötande

 • Bemötande av hotfull person

 • Säkerhet (före-, under-, efter)

 • Egna rutiner och handlingsplaner

 • Beslutsfattande under stress

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till samtliga anställda inom företag, industri, handel, institutioner, kommunal och statlig verksamhet m.fl.

Förkunskaper

Inga förkunskaper behövs.

Du finner oss också hos:

Fyll i uppgifterna nedan så tar vi kontakt med er!

Det går också att boka denna kurs via utbildning.se

Inga förkunskaper behövs.

Hot & våld på arbetsplatsen

Intresseanmälan

Tack för din intresseanmälan!

Vänligen ange en giltig e-postadress

 • LinkedIn
 • Facebook
Sök

Denna kurs erbjuder vi även som öppen webbkurs med fasta datum

Läs mer här!
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Google Maps
 • utbildning.se
bottom of page