top of page

Vad säger kunderna?

Vad säger kunderna?

Vad säger kunderna?

Prenumerera på vårT
nyhetsbrev
 • LinkedIn
 • Facebook

© 2021 FA-Kurs | Rörstrandsgatan 62

113 40  Stockholm

08-501 18 304 | info@fakurs.se

Tack för din prenumeration!

Vänligen ange en giltig e-postadress

1 dag intensivkurs

Människan har genom historien varit beroende av naturen. När vi bygger och anlägger får naturen och de gröna ytorna ibland inte plats och vi går då miste om många av de tjänster som den kan ge oss. I den byggda miljön fungerar gröna områden som luftrenare, naturen tar hand om dagvatten och den bidrar med starka kulturella värden genom ekosystemtjänster, vilka i sin tur skapar hälsosammare och bättre klimatanpassade städer och tätorter.

Hur vi använder mark och vatten, planerar och bygger är centralt för naturens förmåga att leverera ekosystemtjänster. Vi behöver också ta hänsyn till plan- och bygglagen (PBL) som reglerar planläggning av mark, vatten och byggande.
Man kan arbeta med grönska i städerna, ekosystemtjänster och gröna och blå strukturer både när vi bygger nytt och när vi underhåller och förvaltar och det är extra viktigt att ta in de här delarna när vi bygger och underhåller i områden där det råder brist på ekosystemtjänster.

Del av kursinnehåll
 • Bakgrund – varför behöver vi grönska i städerna?

 • Centrala begrepp

 • Mål för ekosystemtjänster i ett internationellt och nationellt perspektiv

 • Ekosystemtjänster – vad är det?

 • Nytta och mål med ekosystemtjänster, för naturen och för ert företag

 • Verktyg för ekosystemtjänster i planering, byggande och förvaltning

Målgrupp

Senast 2025 ska en majoritet av kommunerna ta tillvara och integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer vid planering, byggande och förvaltning i städer och tätorter.  Detta ställer nya krav på många olika yrkesroller och funktioner inom samhällsbyggnadssektorn, både inom byggande och förvaltning.
Etappmål inom Strategi för Levande städer.

Denna intensivkurs riktar sig till dig som arbetar inom samhällsbyggnad och stadsplanering, till exempel med planering, byggande eller förvaltning. Kursdagen riktar sig till en bred målgrupp och både till dig som jobbar inom nybyggnation, inom ROT eller kanske med anläggning av utemiljö.

Förkunskaper

Vi anpassar kursen efter era förkunskaper.

Du finner oss också hos:

Fyll i uppgifterna nedan så tar vi kontakt med er!

Det går också att boka denna kurs via utbildning.se

Vi anpassar kursen efter era förkunskaper.

Hållbart byggande - Ekosystemtjänster & den byggda miljön

Intresseanmälan

Tack för din intresseanmälan!

Vänligen ange en giltig e-postadress

Denna kurs erbjuder vi även som öppen webbkurs med fasta datum

Läs mer här!
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Google Maps
 • utbildning.se
bottom of page