top of page

Vad säger kunderna?

Vad säger kunderna?

Vad säger kunderna?

Prenumerera på vårT
nyhetsbrev
 • LinkedIn
 • Facebook

© 2021 FA-Kurs | Rörstrandsgatan 62

113 40  Stockholm

08-501 18 304 | info@fakurs.se

Tack för din prenumeration!

Vänligen ange en giltig e-postadress

2 dagar

Flertalet direktiv och föreskrifter har tillkommit för att säkerställa att kretsar med tillhörande komponenter har en rimlig säkerhetsnivå i förhållande till den aktuella riskbilden. Utöver de legala formella kraven finns ett stort antal standarder som behandlar krav kring säkerhetsrelaterade styrningar i maskiner och instrumentkretsar (SIF) i processer vilka beskriver mera ingående hur kraven i detalj kan uppfyllas. Standarderna är inte tvingande krav men speglar hur direktkraven/föreskrifterna är tänka att uppfyllas.


Syftet med denna kurs är att ge deltagaren ökad förståelse och kompetens inom området styr- och drivsystem och explicit dess säkerhetskrav samt hur man hanterar dessa utifrån den lagstiftning som finns inom EES-området. Vidare syftar kursen hur man tillämpar detta utifrån harmoniserade standarder som ger riktlinjerna.

Del av kursinnehåll
 • Inledning, bakgrund och förståelse

 • Viktiga grunder

 • Stopptyper och stoppkategorier i maskiner-Nödstopp-Skyddsstopp

 • Energifrånskiljning och energiavlastning – Säkra stopp

 • Säkerhetskraven i maskindirektivets Bilaga 1 avsnitt 1.2 Styrsystemskrav

 • Säkerhetskomponenter enligt Bilaga 5 samt de specifika kraven enligt Bilaga 4 AFS 2008:3

 • Hur bygga och validera funktionssäkra styrningar genom SIL säkerhetsintegrerade nivåer eller PL Prestandanivåer

 • Viktigaste standarderna inom området

 • Hur hantera styrsystemskraven på maskiner tillverkade före 1995  och efter 1995

 • Kraven på SIL/PL klassning för maskiner och trycksatta applikationer

 • Funktionssäkra styrningar vilka kravnivåer krävs

 • Riskbedömningar och analyser – Styr- och drivsystem

 • Byte av styrsystem, om- och tillbyggnader hur hantera detta

 • Fördjupning – Tillämpning, säkerhetsrelaterade delar i styrsystem PL-SIL i praktiken

 • Programvaror för att validera funktionssäkra styrningar

 • Exempel på krav från Arbetsmiljöverket inom området

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som behöver ökad kunskap i föreskrifter och direktiv gällande funktionssäkra kretsar och säkerhetsrelaterade styrning enligt SIL och PL.

Förkunskaper

Bakgrund inom området och viss kännedom om föreskrifterna är av fördel för att ta till sig kursen på bästa sätt.

Du finner oss också hos:

Fyll i uppgifterna nedan så tar vi kontakt med er!

Det går också att boka denna kurs via utbildning.se

Bakgrund inom området och viss kännedom om föreskrifterna är av fördel för att ta till sig kursen på bästa sätt.

Funktionssäkra kretsar SIL & PL

Intresseanmälan

Tack för din intresseanmälan!

Vänligen ange en giltig e-postadress

 • LinkedIn
 • Facebook
Sök

Denna kurs erbjuder vi även som öppen webbkurs med fasta datum

Läs mer här!
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Google Maps
 • utbildning.se
bottom of page