top of page

Vad säger kunderna?

Vad säger kunderna?

Vad säger kunderna?

Prenumerera på vårT
nyhetsbrev
 • LinkedIn
 • Facebook

© 2021 FA-Kurs | Rörstrandsgatan 62

113 40  Stockholm

08-501 18 304 | info@fakurs.se

Tack för din prenumeration!

Vänligen ange en giltig e-postadress

2-3 dagar

Denna kurs i fastighetsekonomi är en grundläggande kurs som ger dig god insikt och ökad kompetens i fastighetsekonomins väsentliga grunder där budgetering, hyresintäkter, drift och underhåll är huvudsakligt kursinnehåll. Efter avslutad kurs ska du kunna kalkylera för hyressättning, göra budget, analyser av utfall av drift och underhåll samt konkurrensanalyser. Kursens tyngd är att ge dig insikt i det ekonomiska språket inom fastighetsbranschen och ökad trygghet i din yrkesroll.

Del av kursinnehåll
 • Baskunskap - vad ekonomi är i allmänhet och specifikt för fastighetsbranschen

 • Fastighetsvärdering

 • Nyckeltal och budgetering

 • Likviditet och kassaflöde

 • Ekonomistyrning

 • Budget och nyckeltal

 • Ekonomin under det löpande verksamhetsåret - att mäta "in och ut" och bedöma resultatet

 • Driftnetto, betalnetto och direktavkastning

 • Beräkning av kortsiktiga konsekvenser - en enkel kalkylmodell

 • Täckningsbidrag och nollpunkt

 • Beräkning av långsiktiga konsekvenser - investeringskalkyler

 • Pay-off, nuvärde, annuitet

 • Vad är rätt pris när vi köper en fastighet - normerande värderingsnyckeltal

 • Brutto- och Nettokapitaliseringsfaktor, räntabilitetsmetoden

 • Läs årsredovisningen och undvik dåliga hyresgäster/kunder och entreprenörer på obestånd

 • Innehållet, de viktiga siffrorna och nyckeltalen. DuPont-modellen för simuleringar

 • Övningsuppgifter och gruppövningar relaterade till kursmomenten ges under kursen

Målgrupp

Kursen vänder sig till fastighetstekniker, fastighetsförvaltare och för alla som är i behov av fördjupade kunskaper i fastighetsekonomi.

Förkunskaper

Kursen är en grundkurs men viss branscherfarenhet är av fördel för att du ska kunna tillgodose dig kursen på bästa sätt.

Du finner oss också hos:

Fyll i uppgifterna nedan så tar vi kontakt med er!

Kursen är en grundkurs men viss branscherfarenhet är av fördel för att du ska kunna tillgodose dig kursen på bästa sätt.

Fastighetsekonomi | grundkurs

Intresseanmälan

Tack för din intresseanmälan!

Vänligen ange en giltig e-postadress

 • LinkedIn
 • Facebook
Sök

Denna kurs erbjuder vi även som öppen webbkurs med fasta datum

 • Facebook
 • LinkedIn
 • Google Maps
 • utbildning.se
bottom of page