top of page

Vad säger kunderna?

Vad säger kunderna?

Vad säger kunderna?

Prenumerera på vårT
nyhetsbrev
 • LinkedIn
 • Facebook

© 2021 FA-Kurs | Rörstrandsgatan 62

113 40  Stockholm

08-501 18 304 | info@fakurs.se

Tack för din prenumeration!

Vänligen ange en giltig e-postadress

1 dag

Den 1 juli 2017 trädde nya elsäkerhetslagen i kraft - Elsäkerhetslagen SFS 2016:732. Sverige har i och med det fått ett helt nytt system med krav som gäller för den som utför elinstallationer.


I nya lagen finns krav på hur elinstallationsarbete ska utföras, vilken kompetens företaget som utför installationen måste ha, hur man säkerställer kompetensen hos de som utför arbetet samt krav på egenkontrollprogram för verksamheten.

Det är elinstallationsföretaget själv som har till ansvarar att dessa krav uppfylls!

Denna kurs vänder sig till alla som arbetar med el, även till den som inte är elektriker men behöver baskunskaper för att utföra enklare elarbeten i riktlinje med elsäkerhetsverkets krav. Detta eftersom kursen ger dig kunskap om auktorisation för alla elarbeten.


I kursen behandlas faror och vikten av att säkerheten kommer i första hand när det kommer till el.


Kursen går också igenom hur du upprättar ett korrekt och giltigt egenkontrollprogram - en obligatorisk del i elsäkerhetslagen.


Tid för frågor ges under kursens gång.

Del av kursinnehåll
 • Enklare typer av elarbeten - vilka är dessa?

 • Grundläggande kunskaper i fördelningssystem, skyddsjordning, överströmsskydd, jordfelsbrytare och överlastskydd

 • Gränsdragningar i elarbetet - vad får man göra och inte göra?

 • Relevanta delar i starkströmsföreskrifterna och SS-EN 50 110-1

Målgrupp

All personal som kan tänkas att komma i kontakt med elanläggningar och behöver kunskap om elsäkerhetsverkets krav.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Du finner oss också hos:

Fyll i uppgifterna nedan så tar vi kontakt med er!

Inga förkunskaper krävs.

Elsäkerhetslag SFS 2016:732 | Företagsanpassad

Intresseanmälan

Tack för din intresseanmälan!

Vänligen ange en giltig e-postadress

 • LinkedIn
 • Facebook
Sök

Denna kurs erbjuder vi även som öppen webbkurs med fasta datum

Läs mer här!
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Google Maps
 • utbildning.se
bottom of page