top of page

Vad säger kunderna?

Vad säger kunderna?

Vad säger kunderna?

Prenumerera på vårT
nyhetsbrev
 • LinkedIn
 • Facebook

© 2021 FA-Kurs | Rörstrandsgatan 62

113 40  Stockholm

08-501 18 304 | info@fakurs.se

Tack för din prenumeration!

Vänligen ange en giltig e-postadress

1 dag

Elanläggningsinnehavare är ansvarig för att anläggningen är i ett gott och elsäkert skick. Myndigheterna kräver både fortlöpande och periodisk kontroll på ofta komplexa anläggningar som kan innebära både enklare elarbeten men även avancerade specialistkompetenser.

I denna kurs får du som fastighetstekniker en överblick vad ellagstiftningen kräver av fastighetsägaren och vad du som fastighetstekniker kan göra själv eller hur du utvecklas som beställare.

Del av kursinnehåll
 • Elfaran med risker och skyd

 • Viktiga elansvar i en organisation

 • Elsäkerhetsplanering med viktiga roller

 • Rätt utrustning, verktyg och arbetsmetoder

 • Vad krävs för att göra elarbeten

 • Vilka krav ställs på egenkontroller

 • Vad gör en elanläggning säker eller farlig

 • Ensamarbete, när är det tillåtet

 • Genomgång av dokumentation och checklistor

 • Rutiner när olyckan är framme

 • Bli en bra beställare

 • Avslutande frågestund och diskussion

Målgrupp

Fastighetstekniker som ska vistas i elanläggningar och vill kunna förhindra och förebygga elsäkerhetsrisker samt säkerställa underhåll på kort och lång sikt.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs men du rekommenderas ha god kännedom om aktuella anläggningen för att relatera kursen bättre.

Du finner oss också hos:

Fyll i uppgifterna nedan så tar vi kontakt med er!

Det går också att boka denna kurs via utbildning.se

Inga förkunskaper krävs men du rekommenderas ha god kännedom om aktuella anläggningen för att relatera kursen bättre.

Elsäkerhet för fastighetstekniker

Intresseanmälan

Tack för din intresseanmälan!

Vänligen ange en giltig e-postadress

 • LinkedIn
 • Facebook
Sök

Denna kurs erbjuder vi även som öppen webbkurs med fasta datum

Läs mer här!
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Google Maps
 • utbildning.se
bottom of page