top of page

Vad säger kunderna?

Vad säger kunderna?

Vad säger kunderna?

Prenumerera på vårT
nyhetsbrev
 • LinkedIn
 • Facebook

© 2021 FA-Kurs | Rörstrandsgatan 62

113 40  Stockholm

08-501 18 304 | info@fakurs.se

Tack för din prenumeration!

Vänligen ange en giltig e-postadress

1 dag

Hur förhåller sig BBR till lagen om skydd mot olyckor är en ständigt aktuell fråga där många frågar sig om räddningstjänsten vid tillsyn kan kräva åtgärder i linje med BBR.

Vad gäller vid tekniska byten, ytskiktsklasser, utrymningsvägar och vid kontroller i byggprocessen?

Frågorna är många och kan på grund av inte sällan rådande osäkerhet leda till att byggprocessens start blir försenad, att förvaltare känner sig osäkra och byggherrar och projektledare fastnar i byggprocessen.

Denna kurs syftar till att ge er den uppdaterade kunskap som krävs gällande kraven i Boverkets byggregler avseende brandskydd, kapitel 5.

Del av kursinnehåll
 • BBR kap 5

 • Brandteoretisk grundgenomgång

 • Brandförloppet

 • Olika byggnads- och verksamhetsklasser

 • Brandtekniska begrepp

 • Räddningsinsatser

 • Avslutande diskussion och frågestund

Målgrupp

Denna kurs vänder sig till alla som behöver grundläggande kunskap om hur BBR förhåller sig till lagen om olyckor och byggnadstekniskt brandskydd som exempelvis fastighetsägare, byggherrar, projektledare, förvaltare, brandskyddsansvariga, handläggare, tillsynsförrättare samt projektörer av brandskyddsinstallationer.

Förkunskaper

Detta är en grundkurs utan krav på förkunskaper.

Du finner oss också hos:

Fyll i uppgifterna nedan så tar vi kontakt med er!

Det går också att boka denna kurs via utbildning.se

Detta är en grundkurs utan krav på förkunskaper.

Brandskydd enligt BBR

Intresseanmälan

Tack för din intresseanmälan!

Vänligen ange en giltig e-postadress

 • LinkedIn
 • Facebook
Sök

Denna kurs erbjuder vi även som öppen webbkurs med fasta datum

Läs mer här!
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Google Maps
 • utbildning.se
bottom of page