top of page

Vad säger kunderna?

Vad säger kunderna?

Vad säger kunderna?

Prenumerera på vårT
nyhetsbrev
 • LinkedIn
 • Facebook

© 2021 FA-Kurs | Rörstrandsgatan 62

113 40  Stockholm

08-501 18 304 | info@fakurs.se

Tack för din prenumeration!

Vänligen ange en giltig e-postadress

1 - 2 dagar beroende på omfattning

Arbetsplatsen är ansvarig att utse en eller flera föreståndare och det är arbetsgivarens ansvar att utse en eller flera föreståndare med kunskap i Brandfarliga varor.

Brandfarliga varor som gaser, vätskor och andra reaktiva ämnen utgör explosionsrisker och brandfaror.

Med rätt kunskaper på arbetsplatsen ökar säkerheten.

I denna kurs ges du god kunskap om de krav som ställs i lagen om brandfarliga varor samt lär dig om vilka risker som hanteringen innebär.

Denna kurs riktar sig mot verksamhetsutövare och utgår från Lagen om brandfarliga och explosiva varor.

Del av kursinnehåll
 • Begreppsförklaringar

 • Egenskaper för explosions- och brandbenägna ämnen.

 • Juridik och riktlinjer

 • Certifikat för brandfarliga varor

 • Hantering och säkerhet

 • Riskbedömning

 • Heta arbeten

 • Beredskap vid olycka

Målgrupp

Utbildningen vänder sig i första hand till föreståndare men all personal som hanterar eller kommer i kontakt med brandfarliga varor på arbetsplatsen har stor nytta av att delta i denna kurs och företrädesvis tillsammans med föreståndaren för en gemensam syn och förståelse kring rådande lagar, regler och säkerhet i ämnet.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Du finner oss också hos:

Fyll i uppgifterna nedan så tar vi kontakt med er!

Det går också att boka denna kurs via utbildning.se

Inga förkunskaper krävs.

Brandfarliga varor - föreståndare

Intresseanmälan

Tack för din intresseanmälan!

Vänligen ange en giltig e-postadress

 • LinkedIn
 • Facebook
Sök

Denna kurs erbjuder vi även som öppen webbkurs med fasta datum

Läs mer här!
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Google Maps
 • utbildning.se
bottom of page