top of page

Vad säger kunderna?

Vad säger kunderna?

Vad säger kunderna?

Prenumerera på vårT
nyhetsbrev
 • LinkedIn
 • Facebook

© 2021 FA-Kurs | Rörstrandsgatan 62

113 40  Stockholm

08-501 18 304 | info@fakurs.se

Tack för din prenumeration!

Vänligen ange en giltig e-postadress

1 dag

I bostadsrättsförhållanden dyker ständigt upp tvistefrågor av varierande slag.


Det är av stor vikt att den som arbetar i en bostadsrättsförening har kunskap om de regler som gäller. Det blir nämligen som regel kostsamt att göra fel.


Om parterna hamnar i en tvist med varandra och om parterna inte lyckas göra upp i godo så återstår prövning i allmän domstol (tingsrätt) eller i hyresnämnd - dessa processer kan dra ut på tiden. Förlorande part betalar den vinnande partens rättegångskostnader i allmän domstol.


- Det finns alltså ett stort ekonomiskt intresse att veta vad som gäller i ett antal typiska tvistefrågor.


Denna kurs fokuserar på typiska tvistefrågor. Frågor av företagsekonomisk karaktär tas inte upp. Tvångsförsäljning utelämnas också av tidsskäl.


Det är av vikt att även en nyanställd tar del av gällande regler, ju förr desto bättre.

Del av kursinnehåll
 • Grundläggande regler om bostadsrätt

 • Regler kring medlemskap

 • Upplåtelse av bostadsrätt

 • Övergång av bostadsrätt

 • Bestämmelser om föreningen

 • Förfarandet i bostadsrättstvister

Målgrupp

Kursens målgrupp är de som kommer i kontakt med bostadsrättsfrågor och behöver fördjupa kunskaperna om lagstiftningen och dess tillämpningsområden.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs. Vi anpassar kursen efter era kunskaper.

Du finner oss också hos:

Fyll i uppgifterna nedan så tar vi kontakt med er!

Det går också att boka denna kurs via utbildning.se

Inga förkunskaper krävs. Vi anpassar kursen efter era kunskaper.

Bostadsrättsjuridik

Intresseanmälan

Tack för din intresseanmälan!

Vänligen ange en giltig e-postadress

 • LinkedIn
 • Facebook
Sök

Denna kurs erbjuder vi även som öppen webbkurs med fasta datum

Läs mer här!
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Google Maps
 • utbildning.se
bottom of page