top of page

Vad säger kunderna?

Vad säger kunderna?

Vad säger kunderna?

Prenumerera på vårT
nyhetsbrev
 • LinkedIn
 • Facebook

© 2021 FA-Kurs | Rörstrandsgatan 62

113 40  Stockholm

08-501 18 304 | info@fakurs.se

Tack för din prenumeration!

Vänligen ange en giltig e-postadress

2 dagar

Lagen kräver att varje bygg- och anläggningsarbete skall ha en lämplig byggarbetsmiljösamordnare för planeringen och projekteringen (BAS-P) samt utförandet (BAS-U). Denna BAS skall utses av byggherren.

Byggherren kan också överlåta ansvaret för arbetsmiljön på en uppdragstagare som totalentreprenör eller utförandeentreprenör.

Denna kurs ger dig fördjupade kunskaper om byggarbetsmiljösamordnare och du får god insikt i hur arbetsmiljöfrågorna under utförandet av projektet på bästa sätt hanteras.

Del av kursinnehåll
 • Repetition av grunderna i BAS

 • Regelsystemets uppbyggnad

 • Genomgång av respektive relaterad SFS och AFS

 • Rollen som BAS-U - fördjupande del

 • Att upprätta en arbetsmiljöplan och riskanalys

 • Att upprätta arbetsinstruktioner med särskild risk

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig entreprenörer, utförare, byggherrar, fastighetsägare, byggledare, platschefer, arbetsledare m.fl. som behöver fördjupade kunskaper i rollen som BAS-U.

Förkunskaper

Grundkunskap i BAS. Erfarenhet från branschen som exempelvis projektering och allmänna kunskaper om planering av anläggnings-, byggnads- och installationsarbete.

Du finner oss också hos:

Fyll i uppgifterna nedan så tar vi kontakt med er!

Det går också att boka denna kurs via utbildning.se

Grundkunskap i BAS. Erfarenhet från branschen som exempelvis projektering och allmänna kunskaper om planering av anläggnings-, byggnads- och installationsarbete.

BAS U fortsättningskurs

Intresseanmälan

Tack för din intresseanmälan!

Vänligen ange en giltig e-postadress

 • LinkedIn
 • Facebook
Sök

Denna kurs erbjuder vi även som öppen webbkurs med fasta datum

Läs mer här!
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Google Maps
 • utbildning.se
bottom of page