top of page

Vad säger kunderna?

Vad säger kunderna?

Vad säger kunderna?

Prenumerera på vårT
nyhetsbrev
 • LinkedIn
 • Facebook

© 2021 FA-Kurs | Rörstrandsgatan 62

113 40  Stockholm

08-501 18 304 | info@fakurs.se

Tack för din prenumeration!

Vänligen ange en giltig e-postadress

2 dagar

Lagen kräver att varje bygg- och anläggningsarbete skall ha en lämplig byggarbetsmiljösamordnare för planeringen och projekteringen (BAS-P) samt utförandet (BAS-U). Denna BAS skall utses av byggherren.

Byggherren kan också överlåta ansvaret för arbetsmiljön på uppdragstagare som totalentreprenör eller utförandeentreprenör.

Denna kurs ger dig fördjupade kunskaper om byggherre- och projekteringsansvaret. Du får god insikt i hur arbetsmiljöfrågorna under planeringen och projekteringen på bästa sätt hanteras för att skapa goda förutsättningar för entreprenörerna att lyckas under utförandet.

Del av kursinnehåll
 • Repetition av grunderna

 • Regelsystemets uppbyggnad

 • Genomgång av respektive relaterad SFS och AFS

 • Projekteringsansvar - fördjupning

 • Byggherreansvar

 • Underlagsupprättande till arbetsmiljöplan och förhandsanmälan

Målgrupp

Kursen vänder sig till byggherrar, projektörer, projekteringsledare, projektledare, byggledare, platschefer och arbetsledare som behöver fördjupade kunskaper i planering och projektering rörande BAS.

Förkunskaper

Grundkunskap i BAS. Erfarenhet från branschen som exempelvis projektering och allmänna kunskaper om planering av anläggnings-, byggnads- och installationsarbete.

Du finner oss också hos:

Fyll i uppgifterna nedan så tar vi kontakt med er!

Det går också att boka denna kurs via utbildning.se

Grundkunskap i BAS. Erfarenhet från branschen som exempelvis projektering och allmänna kunskaper om planering av anläggnings-, byggnads- och installationsarbete.

BAS P fortsättningskurs

Intresseanmälan

Tack för din intresseanmälan!

Vänligen ange en giltig e-postadress

 • LinkedIn
 • Facebook
Sök

Denna kurs erbjuder vi även som öppen webbkurs med fasta datum

Läs mer här!
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Google Maps
 • utbildning.se
bottom of page