2 dagar

Lagen kräver att varje bygg- och anläggningsarbete skall ha en lämplig byggarbetsmiljösamordnare för planeringen och projekteringen (BAS-P) samt utförandet (BAS-U). Denna BAS skall utses av byggherren.

Byggherren kan också överlåta ansvaret för arbetsmiljön på uppdragstagare som totalentreprenör eller utförandeentreprenör.

Denna kurs ger dig fördjupade kunskaper om byggherre- och projekteringsansvaret. Du får god insikt i hur arbetsmiljöfrågorna under planeringen och projekteringen på bästa sätt hanteras för att skapa goda förutsättningar för entreprenörerna att lyckas under utförandet.

Del av kursinnehåll

  • Repetition av grunderna

  • Regelsystemets uppbyggnad

  • Genomgång av respektive relaterad SFS och AFS

  • Projekteringsansvar - fördjupning

  • Byggherreansvar

  • Underlagsupprättande till arbetsmiljöplan och förhandsanmälan

Målgrupp

Kursen vänder sig till byggherrar, projektörer, projekteringsledare, projektledare, byggledare, platschefer och arbetsledare som behöver fördjupade kunskaper i planering och projektering rörande BAS.

Förkunskaper

Grundkunskap i BAS. Erfarenhet från branschen som exempelvis projektering och allmänna kunskaper om planering av anläggnings-, byggnads- och installationsarbete.

Du finner oss också hos:

Fyll i uppgifterna nedan så tar vi kontakt med er!

Det går också att boka denna kurs via utbildning.se

Grundkunskap i BAS. Erfarenhet från branschen som exempelvis projektering och allmänna kunskaper om planering av anläggnings-, byggnads- och installationsarbete.

BAS P fortsättningskurs

Intresseanmälan

Vad säger kunderna?

arrow&v

Tack för din intresseanmälan!

Ange en korrekt e-postadress

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Google Maps
  • utbildning.se