top of page

Vad säger kunderna?

Vad säger kunderna?

Vad säger kunderna?

Prenumerera på vårT
nyhetsbrev
 • LinkedIn
 • Facebook

© 2021 FA-Kurs | Rörstrandsgatan 62

113 40  Stockholm

08-501 18 304 | info@fakurs.se

Tack för din prenumeration!

Vänligen ange en giltig e-postadress

1 dag workshop

Förbättra din förmåga att påverka andra för att kunna möta dina anställdas behov och skapa beteendeförändringar. Erfarenheten har visat oss att de bästa ledarna är de som framgångsrikt kan påverka upp, ner och över hela organisationen, vilket påverkar affärsresultaten.

Att Leda med Emotionell Intelligens ökar din förståelse för dig själv och hur du kan utveckla ditt sätt att påverka.

Resultatet är ledare som tar ett arbetsspecifikt tillvägagångssätt för effektiv kommunikation och prestationsförändring genom en stark självmedvetenhet och en förståelse för realiteterna i samband med varaktig beteendeförändring.


Emotionell Intelligens:

Att Leda med Emotionell Intelligens ger en introduktion till begreppen Emotional Intelligence (EI) och Emotional Quotient (EQ).

Genom att använda EQ-i 2.0 självbedömning får deltagarna en djup förståelse för det inflytande som känslor har på handlingar och beteenden. Genom att utnyttja kraften i emotionell intelligens kan ledare tillämpa dessa attribut för att motivera och engagera sina team, stärka samarbetet och öka prestationerna.

Till skillnad från Intelligence Quotient (IQ), som är statiskt, är Emotional Intelligence (EI) eller Emotional Quotient (EQ) nivåer elastiska och kan utvecklas och förbättras.

Del av kursinnehåll
 • Tolka och förstå specifika områden av styrkor och utvecklingsmöjligheter

 • Utveckla din självmedvetenhet samt en medvetenhet om hur specifika känslor påverkar andra

 • Utveckla en riktad handlingsplan för att förbättra känslomässig intelligens och mäta effekterna av specifika beteendeförändringar

 • Använd ditt teams sociala och emotionella potential för att förbättra kommunikations- och interpersonella färdigheter

Målgrupp

​För alla som vill förbättra antingen sin egen eller sina medarbetares motivation och engagemang, stärka samarbetet och öka prestationerna genom att utnyttja kraften i emotionell intelligens.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Du finner oss också hos:

Fyll i uppgifterna nedan så tar vi kontakt med er!

Det går också att boka denna kurs via utbildning.se

Inga förkunskaper krävs.

Att leda med emotionell intelligens

Intresseanmälan

Tack för din intresseanmälan!

Vänligen ange en giltig e-postadress

 • LinkedIn
 • Facebook
Sök

Denna kurs erbjuder vi även som öppen webbkurs med fasta datum

Läs mer här!
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Google Maps
 • utbildning.se
bottom of page